Aktualu

Teiks didesnes išmokas


13.03.19 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša teiksianti didesnes išmokas veisiantiems miškus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Pakoreguotose veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti nauji miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai:

Medžių rūšys – Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha:

Paprastoji pušis – 1 273 – 405;

Paprastoji eglė – 1 169 – 326;

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas – 1 192 – 150;

Juodalksnis – 1 196 – 123;

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai – 1 900 – 150;

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna – 2 512 – 258;

Mažalapė liepa – 3 182 – 221;

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas – 3 576 – 294;

Drebulė – 2 121 – 173;

Hibridinė drebulė – 2 763 – 189.

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 169 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (150 Eur už 1 ha).

Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Paraiškos priimamos iki šių metų balandžio 30 d.

Antrą kartą šiais metais paraiškas miškui įveisti bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d.

Dėl kompensavimo už ribojimus miškų ūkinei veiklai


06.03.19

Asociacijos pasiūlymai LR aplinkos ministerijai dėl kompensavimo už ribojimus miškų ūkinei veiklai.

„Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programa

27.02.19

LR aplinkos ministerija pristatė „Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programos (toliau – PVP), skirtos įgyvendinti Lietuvoje pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvos) 8 straipsnį 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, pirmąjį juodraštį.

PVP yra aptariamos strateginės daugiametės planavimo priemonės, kuriose plačiai apžvelgiamos priemonės, reikalingos siekiant visoje ES sukurti tinklą „Natura 2000“ ir susijusią žaliąją infrastruktūrą, nurodomi šių priemonių finansavimo poreikiai ir jos susiejamos su atitinkamomis ES finansavimo programomis.

Remiantis ES Buveinių direktyvos, kuria grindžiamas tinklas „Natura 2000“, tikslais, priemonėmis, kurios turi būti nustatytos PVP, visų pirma turi būti siekiama „palaikyti ir atkurti gerą ES svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kultūrinius reikalavimus ir regionų bei vietovių ypatybes“.

Visą programą galima rasti prisegtoje .pdf byloje.

Dėl pažeidimo procedūros prieš Lietuvą


20.02.19 

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) gavo LR aplinkos ministerijos slepiamą nuo visuomenės dokumentą – oficialų Europos Komisijos pranešimą dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – Direktyva 92/43/EEB) netinkamo taikymo, kiek tai susiję su siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų (sBST) sąrašu. 

Siūlome susipažinti pridedamoje .pdf byloje.


Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!