Aktualu

Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių

14.03.18

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-175 pakeitė „Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles“, kuriose patikslintas apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo detalumas ir matavimo būdai.

Taisyklės įsigalios nuo š.m. balandžio 1 d.

Visą įsakymą „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių pakeitimo“ galima rasti čia:

Miškų tvarkymo standartai

07.03.18

Lietuvoje galioja šie FSC (Forest Stewardship Council) patvirtinti miškų tvarkymo standartai:

NEPCon laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje, parsisiųsti galima iš čia: ir

SCS laikinasis standartas natūralių ir plantacinių miškų tvarkymui Lietuvoje pagal FSC standartą, parsisiųsti galima iš čia:

Siūlo stabdyti sodybų atkūrimą

28.02.18

Seime registruotas Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punkto pakeitimo projektas (XIIIP-1707), kurį teikia Virginija Vingrienė iš valstiečių-žaliųjų frakcijos. Jei Seimas pritartų tokiems siūlomiems pakeitimams, teisę atstatyti neišlikusią sodybą turėtų „tik sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą“.

Miškų įstatymo pakeitimas įsigaliotų nuo šių metų gegužės 1-osios.

Projekto aiškinamąjį raštą galima rasti čia:

Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos

21.02.18

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-91 pakeitė „Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašą“, kuriame patikslinta tvarka, kaip registruoti pasiūlymus dėl vietovių atitikimo buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijams.

Visą įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ galima rasti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!