Aktualu

Dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo

29.03.17

Asociacijos siūlymai LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo.

Padėkime susigaudyt

22.03.17

Praėjusį ketvirtadienį LR Seimas turėjo gerą progą pademonstruoti norą ištaisyti praėjusios kadencijos įvestą socialiai neteisingą ir ekonomiškai nepagrįstą miško savininkų apmokestinimą, be jau mokamų 15% gyventojų pajamų dydžio mokesčių įteisintus dar ir papildomus privalomuosius 5 procentų atskaitymus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Tačiau, kuomet buvo pristatytas Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-192) eliminuojantis tolimesnį miško savininkų skurdinimą ir už jį balsuojama plenarinio posėdžio metu, tik 11 Seimo narių balsavo „už“, „susilaikė“ 28 ir 39 balsavo „prieš“, taip prisidėdami prie tolimesnio sąmoningo privataus miškų ūkio žlugdymo.

Tarp norinčių keisti situaciją ir racionalių Seimo narių, kurie balsavo „už“ buvo Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Arūnas Gelūnas, Sergejus Jovaiša, Ričardas Juška, Jonas Liesys, Radvilė Morkūnaite-Mikulėnienė, Juozas Olekas, Edmundas Pupinis, Viktoras Rinkevičius ir Ingrida Šimonytė. Pagarba šiems Seimo nariams.

O likusiems, kurie balsavo „prieš“ ar „susilaikau“ ir kurių pavardes galima pamatyti čia,  padėkime susigaudyt, nes šie parlamentarai pademonstravo ne ką kitą, bet panieką ir socialinį nejautrumą miškų savininkams kaip socialinei grupei.

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) primena, kad papildomas miškų savininkų apmokestinimas buvo įvestas praėjusioje Seimo kadencijoje, galioja nuo 2015 metų ir tiesiogiai prisideda prie to, kad miškų savininkams trečdaliu sumažinus miškų darbų apimtis, šalies medienos pramonė pradėjo importuoti iki milijono kubinių metrų medienos iš Baltarusijos ir Rusijos, o miško savininkų mokami mokesčiai nukeliauja dviejų valstybinių institucijų Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos išlaikymui. Dėl netinkamai panaudojamų surinktų mokesčių ir apskritai kritiką miškų ūkio mokestinei bazei nekartą yra išsakiusios ir valstybės kontrolės bei audito organizacijos.

Su „NATURA 2000“ susijusios išmokos

15.03.17

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša, kad numatomas paramos pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ paraiškų teikimo laikotarpis bus š.m. balandžio 10 – birželio 10 d.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už vieną miško hektarą: 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų); 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų); 155 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha; 156 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių; 62 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Daugiau apie veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ galima perskaityti čia:

Dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo

08.03.17

LR Vyriausybės kanceliarija paskelbė Programos įgyvendinimo plano projektą, kuris iki kovo vidurio turės būti apsvarstytas ir priimtas Vyriausybės. Jame, be kita ko, numatoma tobulinti mokesčių sistemą miškų ūkyje, o tiksliau, pavesti LR aplinkos ministerijai per 2019 m. II ir IV ketvirčius parengti teisės aktus nustatant, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško vertės, taip mažinti naštą aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinti miško žemės rinką ir sudaryti prielaidas formuoti racionalesnes miško valdas ir bendradarbiauti miško savininkams. Taip pat numatoma mažinti privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo mastą ir administracinę naštą, suteikiant daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės patiems miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas.

Visą Vyriausybės Programos įgyvendinimo plano projektą galima rasti pridedamame .pdf dokumente.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!