Aktualu

Dėl buvusių sodybų atstatymo draustiniuose ir parkuose

2020 02 13

LR aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą dėl buvusių sodybų atstatymo valstybiniuose gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, tvarką.

Pagal projektą, tais atvejais, kai iš pateiktų valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijų matyti, kad žemės sklype, kuriame norima atstatyti buvusią sodybą, buvo pastatyti tik vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato (namo) priklausiniai, o vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) buvo pastatytas kitame žemės sklype, pirmajame žemės sklype sodybos atstatyti neleidžiama. Sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, kuriamebuvo vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas). Tais atvejais, kai plotas, kuriame buvo norimos atstatyti sodybos gyvenamasis namas, patenka į kelis žemės sklypus, sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, į kurį patenka didžioji dalis namo.

Visą nutarimo Dėl sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo projektą galima rasti čia:

Dėl Miško kirtimų taisyklių projekto

2020 02 06

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) pasiūlymai LR aplinkos ministerijai dėl Miško kirtimų taisyklių keitimo projekto.

Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo

2020 01 30

LR Vyriausybė ketina keisti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo tvarką, numatant, kad įsigyti pirmumo teise valstybinės žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų arba ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais ir neviršija 1 hektaro dydžio, arba medžių savaiminukais apaugusią ne miško žemę, kuri inventorizuota ir įtraukta į apskaitą kaip miškas ir sudaro atskirus, ne didesnius kaip 3 ha sklypus, galės šių sklypų savininkai.

Visą nutarimo projektą galima pamatyti čia:

Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas

2020 01 23

Valstybinė miškų tarnyba paskelbė sąrašą ūkio subjektų, kuriuos ketina tikrinti šiais metais.

Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą galima rasti prisegtoje.pdf byloje.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!