Aktualu

Dėl 5% mokesčio atsisakymo

21.06.17

LR Seimo Kaimo reikalų komitetas svarstė Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) teiktą pasiūlymą atsisakyti socialiai neteisingo ir ekonomiškai nepagrįsto papildomo 5% mokesčio taikymo miško savininkams už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir nusprendė šį klausimą teikti spręsti pagrindiniam – Aplinkos apsaugos komitetui.

Su Kaimo reikalų komiteto išvada galima susipažinti čia:

Dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo

14.06.17

LR aplinkos ministras š.m. birželio 5 d. savo įsakymu Nr. D1-486 įteisino nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą nauja redakcija.

Įsakymas galioja pasiūlymams dėl rezervatų, valstybinių parkų, draustinių, biosferos stebėsenos teritorijų, atkuriamųjų ir genetinių sklypų steigimo, jų ribų keitimo, kai tokios turi būti nustatomos pagal teisės aktus, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais, taip pat nustato pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo procedūras.

Visą tvarkos aprašą „Dėl nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galima rasti čia:

Miškų inspekcija

07.06.17

Miškų inspekcijos funkcijas Lietuvoje vykdo Valstybinė miškų tarnyba, jos Miškų kontorlės skyriai, esantys kiekviename rajone.

Miškų kontrolės skyrių kontroliuojamų teritorijų priskyrimo miškų pareigūnams sąrašą ir konsultavimo grafiką galima rasti pridedamame .pdf dokumente.

Kur kreiptis miško gaisro ir kelių tvarkymo klausimais?

31.05.17

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus, valstybės įmonės miškų urėdijos organizuoja miško gaisrų gesinimą ir miško kelių remontą visų nuosavybės formų miškuose. Pastebėjus gaisrą ar nepataisomai sugadintą miško keliuką, prašome kreiptis į artimiausią girininkiją.

Valstybės įmonių miškų urėdijų kontaktus galima rasti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!