Aktualu

Kur kreiptis kilus miško gaisrui?

20.06.18

Kaip elgtis, pamačius gaisrą? Užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti  į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis arba užkasant žemėmis, užpilant vandeniu. Visgi, jei matote, kad ugnies įveikti nepavyks, pasišalinkite ta kryptimi, iš kur pučia vėjas.

Valstybinių miškų urėdijos atsakingų darbuotojų, kuriems galima skambinti pamačius miško gaisrą, telefono numerių sąrašas pateikiamas prisegtoje byloje. Skambinti galima ir bendruoju pagalbos telefonu 112.

Dėl privalomųjų atskaitymų

13.06.18

Asociacijos siūlymai LR aplinkos ministerijai dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos.

Ataka prieš privačius miškus

06.06.18

LR Seimo narys konservatorius Jurgis Razma praėjusią savaitę registravo Miškų įstatymo pataisas, kuriomis norima neleisti plėsti privačių miškų valdų, jei jos susidarytų didesnės kaip 1000 ha. Lyg to būtų maža, valstiečiai-žalieji Kęstutis Mažeika, Virginija Vingrienė, Kęstutis Bacvinka, Viktoras Rinkevičius, Audrys Šimas, Petras Nevulis, Valius Ąžuolas ir Dainius Gaižauskas (dalis jų patys būdami itin stambūs miško savininkai) šiomis dienomis registravo papildomą Miškų įstatymo pataisą, kurią norima riboti privačių miško valdų plotą iki 1500 ha.

Gal Seimo nariams bus naujiena, kad miško, kaip vienos iš kapitalo formų, įsigijimo teisė priskiriama laisvo kapitalo judėjimo sričiai, minimomis pataisomis būtų suvaržyta kapitalo judėjimo laisvė Lietuvoje, t.y. Europos Sąjungos vidaus rinkoje, o tai tiesiogiai prieštarauja Europos Sąjungos veikimo sutarčiai, pagal kurią draudžiami visi kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių bei trečiųjų šalių apribojimai.

Antra, kadangi projektuose nėra nurodyti pagrindai ar reikalavimai, dėl kurių siekiama riboti miško įsigijimo ir disponavimo teises, neaptariamas siūlomo ribojimo pagrįstumas ir poveikis asmenų teisėms (proporcingumas), siūlomas teisinis reguliavimas pažeistų  Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Priminsime, kad prieš metus kitas seimūnas, Petras Gražulis siekė įvesti ribojimus nuo 500 ha ir kurio tuomet rengtos pataisos specialistų ir teisininkų buvo negailėstingai sutaršytos, kaip nepagrįstos.

Panašu, kad Seime formuojasi neapykantos miško savininkams kupina grupelė, kuriai žalią šviesą uždegė praėjusios kadencijos metu Seimo nario A. Salamakino iniciatyva įvestas papildomas miškų ūkio veiklos apmokestinimas, sudavęs ypač stiprų smūgį privačiam miškų sektoriui. Dabar atėjo eilė dar vienam smūgiui.

Su miško valdų ribojimus įteisinančiomis Miškų įstatymo pataisomis galima susipažinti čia ir čia:

Aukščiausio laipsnio miškų gaisringumas

30.05.18

Alytaus, Trakų, Prienų bei Lazdijų rajono miškuose nustatytas penktojo laipsnio miškų gaisringumas, gyventojų prašoma be būtinybės nesilankyti šiuose miškuose, praneša VĮ Valstybinių miškų urėdija, atsakinga už miško gaisrų gesinimą ir prevenciją visuose šalies miškuose.

Apie padidėjusį gaisrų pavojų miškuose informuotos Alytaus, Prienų, Trakų ir Lazdijų rajonų savivaldybės, kurios artimiausiu metu nuspręs, ar reikia imtis papildomų priemonių riboti veiklą miškuose. Savivaldybei patvirtinus, kad reikia imtis papildomų priemonių, miškuose bus apribotas fizinių asmenų patekimas į miškus.

Valstybinių miškų urėdija primena, kad, siekiant išvengti miško gaisro, net jei nepaskelbtas ekstremaliai padidėjęs miško gaisro pavojus, miške reikia elgtis atsakingai: važinėti tvarkingomis transporto priemonėmis, atsakingai atlikti miško ruošos darbus, nemėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų, nepalikti stiklo šukių ir kitų šiukšlių. Laužus būtina kūrenti tik tam skirtose vietose, o užkurtą laužą nuolatos prižiūrėti, išvykstant iš miško jį užgesinti užpilant žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.

Pamačius miško gaisrą, užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis arba užkasant žemėmis, užpilant vandeniu. Jei matome, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant skambinkime bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinkime ta kryptimi, iš kur pučia vėjas.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!