Aktualu

Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos

2020 01 16

LR aplinkos ir LR kultūros ministerijos parengė bendrą įsakymo dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašo projektą.

Šis teisės aktas nustatytų valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos – kolegialaus organo, koordinuojančio apsaugos ir tvarkymo veiklą valstybiniame parke ar biosferos rezervate, sudarymo tvarką, darbo organizavimo ir veiklos principus.

Visą įsakymo projektą galima rasti čia:

Siūlymas „Europos žaliajam kursui“

2020 01 09

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) siūlymas Europos Komisijos komunikatui „Europos žaliasis kursas“: 2.1.7. Biologinės įvairovės išsaugojimas ir apsauga.

PMSA siūlymas – „Bent 10 proc. padidinti miškais apaugusius plotus kiekvienoje šalyje“.

Komisijos komunikatas „Europos žaliasis kursas“ patvirtintas 2019 m. gruodžio 11 d. Tai naujoji ES augimo strategija.

Su visu komunikato dokumentu galite susipažinti prisegtoje .pdf byloje.

Dėl sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą

2020 01 02

Nuo š.m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR Miškų įstatymo nuostata, kuri sako, kad asmuo ir su juo susiję asmenys gali įsigyti tiek miškų ūkio paskirties žemės, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas būtų ne didesnis kaip 1,5 tūkst. ha.

Remiantis aukščiau išvardintu, asmenys, ketinantys įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, prieš sudarydami šio sklypo perleidimo sandorį, turės užpildyti pirkėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad sudarius sandorį asmens ir su juo susijusių asmenų turimos miškų ūkio paskirties žemės plotas neviršys 1,5 tūkst. ha.

Kaip užpildyti ir pateikti deklaraciją, nustato LR aplinkos ministro patvirtintos taisyklės.

Taip pat asmenys turės iš anksto gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą pagal nustatytą tvarką.

Keisti užmojai

26.12.19

Privačių miškų savinininkų asociacija (PMSA) gavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistų parengtus naujos redakcijos Miškų kirtimų ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių projektus, pagal kuriuos, prieštaraujant miškininkystės tradicijoms ir geros sanitarinės miškų būklės palaikymo praktikai, būtų draudžiama pašalinti iš miško šviežiai kenkėjų užpultus medžius.

Su dokumentais, kurių nuostatų įgyvendinimas prisidėtų prie prastėjančios miškų sanitarinės būklės ir dar didesnio importuojamo biokuro kiekio į mūsų šalį patekimo, galima susipažinti priedamamoje .pdf byloje.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!