Aktualu

Kreipimasis

24.07.19

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) kreipėsi į Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl vakar LR Seime priimtų Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo (Nr. XIIIP-2288(2)) pataisų, kurios priimtos pagrinde Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijų narių balsais ir kurios apribojo privataus miško valdos dydį.

Tai žlugdys privatų miškų sektorių.

Kreipimasis pridėtas .pdf byloje.

Parama investicijoms į miškus

17.07.19

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) skelbia, jog nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. yra renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Tikslinės sritys: bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Kompleksiniai tikslai: didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą; neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paraiškas galima rasti čia:

Atsisakoma paramos?

10.07.19

LR žemės ūkio ministerija parengė ministro įsakymo projektą „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, pagal kurį atsisakoma paramos, kuri padėtų rekreaciniuose miškuose įrengti poilsiavietes.

Visą parengtą įsakymą „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ galima rasti čia:

Dėl Miškų įstatymo projekto

03.07.19

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) pasiūlymai LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui dėl Miškų įstatymo projekto.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!