Aktualu

Įstatymų projektuose rado neskaidrumo

2020 02 27

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai atliko Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų planuojamų pakeitimų, kuriems pritarė Seimo Kaimo reikalų komitetas, antikorupcinį vertinimą.

Nustatyta, kad siūlomi pakeitimai gali sukelti ne tik aplinkosauginę žalą miškams, bet ir sudaryti prielaidas antikorupciniu požiūriu ydingoms apraiškoms, skelbia STT.

STT nuomone, Miškų įstatymo pakeitimo projekto siūlymai dėl miško infrastruktūros sąvokos papildymo nedera su Miškų įstatymu. Projektais siūloma leisti miškų infrastruktūros objektams priskirti su miškų ūkio veikla nesusijusius inžinerinius statinius.

Taip pat išplėsti miško žemės pavertimo kitoms reikmėms galimybes nustatant, kad tai bus galima atlikti ne tik gyvenamųjų namų, bet ir kitų pastatų, kurių paskirtis Projektais neapibrėžiama, atvejais. Toks neapibrėžtumas, antikorupciniu požiūriu, gali būti rizikingas, o teisinis reglamentavimas ydingas.

Tokiu būdu bus neužtikrintas ir Įstatyme nustatytas principas, kad miško žemė kitomis naudmenomis paverčiama tik išimtiniais atvejais (tokie atvejai turi būti reti, proporcingi ir atitikti viešąjį interesą).

Be to, jeigu su miško veikla nesusiję inžinerinės paskirties objektai galėtų būti priskiriami miško infrastruktūrai, tokiais atvejais tokių įrenginių statybos iniciatoriai išvengtų kompensacinio pobūdžio priemonių (kompensacijos už sunaikintą mišką sumokėjimo ir / ar prievolės atsodinti mišką), kurios taikomos pakeičiant miško žemės paskirtį. Tai sukeltų aplinkosauginiu požiūriu žalingus padarinius miškams.

Visą vertinimą galima rasti čia:

Susipažinti su Miškų įstatymo pakeitimų projektu galite čia:

Susipažinti su Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų projektu galite čia:


Miškų plotų schemų keitimo projektai

2020 02 20

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) parengė miškų planavimo dokumentus, kurie yra svarbūs miškų savininkams, nes parodo, kaip valstybiniai miškai ribojasi su privačiais.

Tai Birštono ir Visagino savivaldybių, Kaišiadorių rajono ir Klaipėdos bei Palangos miestų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektai.

Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Visagino savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Kaišiadorių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Dėl buvusių sodybų atstatymo draustiniuose ir parkuose

2020 02 13

LR aplinkos ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą dėl buvusių sodybų atstatymo valstybiniuose gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, tvarką.

Pagal projektą, tais atvejais, kai iš pateiktų valstybės archyvuose saugomų kartografinių dokumentų kopijų matyti, kad žemės sklype, kuriame norima atstatyti buvusią sodybą, buvo pastatyti tik vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato (namo) priklausiniai, o vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) buvo pastatytas kitame žemės sklype, pirmajame žemės sklype sodybos atstatyti neleidžiama. Sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, kuriamebuvo vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas). Tais atvejais, kai plotas, kuriame buvo norimos atstatyti sodybos gyvenamasis namas, patenka į kelis žemės sklypus, sodybą leidžiama atstatyti tik tame žemės sklype, į kurį patenka didžioji dalis namo.

Visą nutarimo Dėl sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo projektą galima rasti čia:

Dėl Miško kirtimų taisyklių projekto

2020 02 06

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) pasiūlymai LR aplinkos ministerijai dėl Miško kirtimų taisyklių keitimo projekto.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!