Aktualu

Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo

2020 03 26

LR aplinkos ministerija parengė naujų buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo tvarką.

Su visu planuojamu tvirtinti sąrašu „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ kartu su priedais galima susipažinti čia:

Darbas karantino metu

2020 03 19

LR aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos gyventojus aptarnauja tik nuotoliniu būdu:

Visos konsultacijos ir informacija Valstybinėje miškų tarnyboje teikiama telefonu ir elektroniniu paštu (darbo valandomis). Maloniai prašome visus prašymus ir būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt. Dėl bendros informacijos suteikimo skambinti administratorei telefonu  +370 693 23355.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacijos telefonas: +370 5 2723284, elektroninis paštas vstt@vstt.lt.

Svarbu – Valstybinė darbo inspekcija paskelbė svarbią informaciją dėl darbo santykių, prastovų, komandiruočių, darbo sutarčių nutraukimo ir pan.

Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kartu su „Sodra“ informuoja, kad, visiems, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų, bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. VMI paskelbė papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms, pagal aptarnavimo teritorijas.

Vėl rado neskaidrumo

2020 03 12

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pakartotinai atliko Miškų įstatymo siūlomų pakeitimų antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad daugelis jau anksčiau dėl projekto teiktų pastabų išlieka aktualios, o naujas projekto variantas sukurtų prielaidas galimam piktnaudžiavimui – atskiroms interesų grupėms būtų suteikiamos lengvatinės sąlygos aukcionuose įsigyti žaliavinę medieną, pagamintą valstybiniuose miškuose, ir neužtikrinamas objektyvus įvertinimas, ar medieną įsigyjantys ūkio subjektai atitinka projektu siūlomus kriterijus.

STT kritiškai vertina projekto aiškinamajame rašte numatomą preliminarią tvarką, kad ūkio subjektų atitikimą socialinės ir ekonominės naudos kriterijams vertintų elektroninės medienos prekybos sistemos administratorius, nes jo tiesioginės funkcijos iš esmės nesusijusios su numatomų funkcijų įgyvendinimu. Dėl to, ūkio subjektų atitikimo vertinimas gali būti neefektyvus.

Šalia jau ankstesniame projekte buvusių ydingų nuostatų, dabartinėje projekto versijoje švelninama nuostata, numatanti, kad ūkio subjektas per paskutiniuosius vienerius kalendorinius metus medienos gaminiams gaminti panaudojo ne mažiau kaip 80 procentų įsigytos žaliavinės medienos ar miško kirtimo liekanų (ankstesniame projekte buvo numatytas 3 metų laikotarpis).

Nesąžiningo elgesio galimybių aspektu STT atkreipia dėmesį ir į tai, kad įstatymo pakeitimo projektu nenumatoma ūkio subjektų atsakomybė dėl nesąžiningai įsigytos medienos.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą skaityti galite čia:

Dėl pažeidimo procedūros prieš Lietuvą

2020 03 05

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) paklausimas Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 proceso eigos.

Kreipimasis pridedamoje .pdf byloje.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!