Apie klimato kaitą vienoje vietoje

14.10.19

Klimatas niekada nebuvo ir nebus pastovus, jis nuolat kinta. Kaip teigia Pasaulinė meteorolo­gijos organizacija, klimatas – statistinių savybių visuma tokios sistemos, kuri susideda iš sąveikaujančių elementų (atmosferos, hidrosferos, kriosferos, sausumos paviršiaus ir biosferos), turinčių ilgus, bet baigtinius kaitos periodus.

Šių sistemos elementų sąveikos rezultatas – klimato sąlygos Žemėje ar kokiame nors jos re­gione. Kokios nors teritorijos, pavyzdžiui, šalies, žemyno, platuminės juostos, klima­ tas gali būti apibūdinamas kaip statistinių rodiklių, apibūdinančių orų sąlygas, visuma. Ji būdinga konkrečiam laikotarpiui – nuo kelerių metų iki tūkstantme­čių – ir priklauso nuo geografinės padėties, Saulės spinduliuotės bei jos persi­tvarkymų veikliajame Žemės paviršiaus sluoksnyje, atmosferos bei vandenynų cirkuliacijos ir su ja susijusios šilumos bei drėgmės apykaitos.

Keturi žinomi šalies klimato specialistai Arūnas Bukantis, Justas Kažys, Egidijus Rimkus ir Mečislovas Žalakevičius parengė atsakymus į 100 dažnai užduodamų klausimų apie klimato kaitą.

Leidinyje „100 klausimų apie klimato kaitą“ galima rasti atsakymus ir į tokius klausimus, kaip išmatuoti temperatūrą be termometro? Ar visa informacija apie klimato kaitą patikima? Ar gali Europoje pasikartoti pražūtingi 2003 metų vasaros karščiai? Kaip Žemėje susidaro šiltnamio efektas? Kokie miškų ūkio prisitaikymo prie klimato kaitos metodai?

Visą leidinį galima pamatyti čia: