Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, miško žemės plotas yra 2177 tūkst. ha ir užima 33,5% šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. šis plotas padidėjo 131 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,0%. Per tą patį laikotarpį mišku apaugusios žemės (medynų) plotas padidėjo 105 tūkst. ha – iki 2056 tūkst. ha.

Spygliuočių medynai auga 1152,4 tūkst. ha plote. Jie sudaro didžiąją miškų dalį (56,1%). Minkštaisiais lapuočiais apaugę 827,5 tūkst. ha (40,3%), kietaisiais lapuočiais – 75,8 tūkst. ha (3,7%).

Per pastaruosius vienuolika metų spygliuočių medynų plotas sumažėjo 7,5 tūkst. ha., o kietųjų lapuočių medynų (daugiausia dėl uosynų džiūvimo) – 16,8 tūkst. ha. Minkštųjų lapuočių medynų plotas per šį laikotarpį padidėjo 129,0 tūkst. ha.

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 720,3 tūkst. ha plotą. Per vienuolika metų jų plotas padidėjo 8,8 tūkst. ha. Eglynai užima 429,6 tūkst. ha plotą. Jų plotas, palyginti su 2003 m., sumažėjo 15,7 tūkst. ha.

Tarp minkštųjų lapuočių labiausiai paplitę beržynai. Šių medynų plotai nuo 2003 m. padidėjo 67,5 tūkst. ha, juodalksnynų plotai padidėjo 27,2 tūkst. ha iki 146,7 tūkst. ha, baltalksnynų plotai padidėjo 4,7 tūkst. ha ir užėmė 126,7 tūkst. ha, o drebulynų plotai padidėjo 25,2 tūkst. ha – iki 82,5 tūkst. ha.

Ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha išaugo iki 42,5 tūkst. ha. Tuo tarpu uosynų plotas sumažėjo per pusę iki 26,5 tūkst. ha.

Vienam gyventojui tenkantis miško žemės plotas padidėjo iki 0,74 ha.

Lietuvos miškingumas 1938–2017:

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, nuo 2003 m. bendras medienos tūris išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 521,3 mln. m3. Didžiausias medienos tūris sukauptas pušynuose – 216 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 36,0 mln. m3. Per šį laiką tūris eglynuose nuo 75,8 mln. m3 išaugo iki 85,9 mln. m3.

Tūris beržynuose per vienuolika metų nuo 78,8 mln. m3 padidėjo iki 88,5 mln. m3. Juodalksnynuose sukauptas medienos tūris nuo 37,7 mln. m3 padidėjo iki 48,9 mln. m3. Drebulynų tūris per vienuolika metų beveik nepasikeitė ir siekė 36,5 mln. m3. Mažai keitėsi ir baltalksnynų tūris – 21,7 mln. m3. Ąžuolynuose sukaupta 11,6 mln. m3, o uosynuose sumažėjo daugiau nei dvigubai – iki 4,0 mln. m3 medienos.

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 249 m3/ha 2014 m. III-IV miškų grupių brandžiuose medynuose sukauptas medienos tūris per vienuolika metų nuo 109,9 mln. m3 išaugo iki 139,9 mln. m3. Einamasis metinis medienos tūrio prieaugis visuose medynuose nuo 16,0 mln. m3 išaugo iki 18,2 mln. m3 ir sudaro 8,7 m3/ha.

Miško žemės plotai, priklausantys I miškų grupei (rezervatiniai miškai), sudaro 26,3 tūkst. ha (1,2%), II miškų grupei (specialios paskirties miškai) – 266,5 tūkst. ha (12,3%), III miškų grupei (apsauginiai miškai) – 331,3 tūkst. ha (15,2%), o IV miškų grupei (ūkiniai miškai) – 1552,6 tūkst. ha (71,3%).

Brandžių medynų plotas ir tūris 1923–2017:

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį, 2017:

Kirtimų apimtys 1990-2016:

2016 m. Lietuvos miškuose iškirsta 7,0 mln. m3 medienos, t. y. dešimtadaliu mažesni kiekis nei 2014 m. Valstybiniuose miškuose kirtimo apimtys per pastaruosius ketverius metus keitėsi nežymiai, 2016 m. juose paruošta 3,8 mln. m3 medienos. Privačiuose miškuose kirtimų apimtys sumažėjo iki 3,0 mln. m3 medienos, o leidimų kirsti mišką išduota 2,3 mln. m3 medienos. Pusę šios medienos leista paruošti spygliuočių medynuose – 1,1 mln. m3. Pušynuose leistas iškirsti medienos kiekis nuo 706 tūkst. m3 sumažėjo 23% iki 545 tūkst. m3, eglynuose šis kiekis sumažėjo 22% iki 576 tūkst. m3, beržynuose medienos leista paruošti 669 tūkst. m3, t.y. 20% mažiau nei prieš metus.

Miško kirtimai ir medienos tūrio prieaugis miškuose 2007-2016: