Biokuro rinką koncentruoja importas

2020 03 09

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą, parengė ataskaitą už 2019 m. III ketvirtį, remiantis centralizuoto šilumos tiekimo įmonių bei reguliuojamų ir nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto biokuro duomenimis (ankstesnėse ataskaitose nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto biokuro duomenys nebuvo įtraukiami į skaičiavimus).

Ataskaitoje pateikiami tokie kainų pokyčiai:

• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 122,41 Eur/tne, t. y. buvo 11,0 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 124,64 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2018 m. laikotarpio kaina, mažėjo 23,8 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 118,44 Eur/tne, t. y. buvo 5,0 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• centralizuotos šilumos tiekimo įmonės biokurą pirko 5,9 proc. mažesne kaina nei nepriklausomi šilumos gamintojai.

Ataskaitoje pateikiama kiekių dinamika:

• energijos išteklių biržoje sudaryti 1074 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 87 646 tne. Palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, sandorių sudaryta  9,3 proc. mažiau, bendras sandorių kiekis (tne) mažėjo 38 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 85,3 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 84 504,32 tne biokuro už 10 532,78 tūkst. Eur – 39,1 proc. daugiau nei prieš metus. Didžioji nupirkto biokuro dalis (68,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), tai sudarė 97,4 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija

• biokuro rinkoje dalyvių skaičiaus nekito: rinkoje veikė 67 pirkėjai ir 89 pardavėjai (iš viso 156), 2018 m. III ketvirtį – 149;
• mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2018 m. III ketvirtį didžiausias tiekėjas, užėmęs 25,61 proc. rinkos, 2019 m. III ketvirtį užėmė 18,31 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 45,22 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikšmė 178,58.

*vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.

Visą biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. III ketvirtį galima pamatyti čia: