Būtinos priemonės apsaugot medžius

2020 04 27

Šių metų gegužę bus naikinamas Dzūkijos ir Kuršių nerijos pušynuose išplitęs medžių spyglius ir lapus graužiantis kenkėjas – verpikas vienuolis, pranešė Valstybinė miškų tarnyba.

Planuojama biologiniu preparatu iš lėktuvo nupurkšti 5200 ha miškų plotą. Tai vienintelis būdas išgelbėti medžius nuo spyglius graužiančių vikšrų pakenkimo. Naikinamųjų priemonių taikymo tikslas: neleisti verpiko vienuolio vikšrams nugraužti pušų spyglius, stabdyti kenkėjo židinių plitimą, sumažinti galimybę vystytis medžių antrinių kenkėjų židiniams, išsaugoti medynų stabilumą.

Lietuvos pušynuose pavojingo miškų kenkėjo – verpiko vienuolio (Ocneria (Lymantria) monacha Z.) – masinio išplitimo židinių kilimo pradžia užfiksuota 2018 metais. Tuomet Kuršių nerijoje jo vikšrai pušų spyglius apgraužė 190 ha plote. Taip pat kenkėjo žymiai pagausėjo ir Lazdijų rajono šiluose.

Verpiko apskaitos rodė, kad 2019 metų pavasarį pušynų spygliai gali būti nugraužti virš 2000 ha plote. Miškų apsaugai, purškiant biologinį preparatą iš lėktuvo, 2019 m. buvo naikinta 2460 ha kenkėjo židinių. Tačiau pernai dėl šiltų ir sausų orų verpikams buvo palankios sąlygos pavojingai pagausėti naujuose plotuose. Šilta žiema leido jiems sėkmingai peržiemoti. 2020 m. jų židiniai kelia grėsmę apie 6000 ha pušynų. Medžių lajos gali būti nugraužtos 10-90% ir didesniu intensyvumu.

Šiais metais kenkėjų židinius planuojama naikinti biologinį preparatą purškiant 5200 ha plote Kuršių nerijos bei Lazdijų ir Varėnos rajonų šiluose.
Nebus naikinami verpikų židiniai Dzūkijos nacionalinio parko Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate ir Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate. Saugomose teritorijose negalima kištis į natūralius gamtos procesus.

Lietuvos miškuose verpiko vienuolio vikšrų naikinimui yra įregistruotas insekticidas – biologinis preparatas Foray 76B (veiklioji medžiaga Bacilus thuringiensis subsp. kurstaki štamas ABTS-351). Naudojimo norma 2,0-2,5 l/ha. Preparatas paruoštas purkšti iš orlaivių. Foray 76B yra selektyvinio poveikio, naikina tik spyglius ir lapus graužiančių drugių vikšrus, neveikia jų suaugėlių, kiaušinėlių ir lėliukių. Nekenksmingas kitiems vabzdžiams (t.t. bitėms), gyvūnams ir žmonėms. Foray yra aplinkai mažiausią neigiamą įtaką galintis sukelti preparatas, negu kiti Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse dabar ir anksčiau naudoti insekticidai, skirti medžių lajų apsaugai nuo defoliaciją sukeliančių vabzdžių. Jis nekenkia pušinių verpikų natūraliems priešams – plėšriesiems ir parazitiniams vabzdžiams. Naudojamos Foray 76B preparato dozės veiksmingumas apie 80%. Juo nesunaikinami visi kenkėjo vikšrai, bet sumažinami iki nepavojingo kiekio. Likę gyvi vikšrai gali būti maistine baze kitiems vabzdžiams, pvz.: pušinių verpikų natūraliems priešams.

Verpiko vienuolio masinio išplitimo židiniai bus naikinami 2020 m. gegužės mėnesį purškiant biologinį preparatą aviacijos pagalba. Tikslus purškimo laikas bus parinktas kenkėjo vikšrams pasiekus optimalų ūgį naikinimo pradžiai. Dėl to miško sanitarinės apsaugos specialistai seka verpiko vienuolio vystymosi eigą. Lėktuvas kils tik esant purškimui tinkamoms orų sąlygoms.

Juodkrantės ir Nidos girininkijose bus purškiamas 2000 ha miško plotas, Marcinkonių ir Perlojos girininkijose – 1600 ha plotas, Stalų ir Veisiejų girininkijose – 1600 ha plotas. Kenkėjo didžiausios koncentracijos vietose bus atliekamas židinių purškimo pakartojimas – 725 ha plote Marcinkonių ir Stalų girininkijose.

Kad nebūtų neleistino preparato patekimo už purškiamų barų ribų, visi purškimų plotai yra atitraukti nuo vandens telkinių ir saugomų teritorijų, toli nuo gyvenamųjų vietovių. Prieš purškimą bus išdėstyti įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą teritoriją. Įspėjimai bus dėstomi ne mažiau 100 m atstumu iki numatytų purkšti plotų ribų: prie kelių, keliukų, pėsčiųjų takų, dviračių takų, kvartalinių linijų. Jie bus nuimti pasibaigus draudimui lankytis miške.