Dar galima už žemę mieste gauti miško

15.05.19

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena, jog iki š.m. birželio 1 dienos dar galima kreiptis su prašymais už mieste turėtą valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje.

Nuo vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimas, numatantis galimybę piliečiams iki birželio 1 d. pakeisti savo valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti už valstybės išperkamą žemę arba jos dalį mieste, už kurią dar nėra atlyginta, atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje.

NŽT atkreipia dėmesį, kad asmenys dėl atlyginimo mišku gali kreiptis, jeigu sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo jiems dar nebuvo priimtas arba buvo priimtas, bet iki prašymo pakeisti valią pateikimo dienos neįvykdytas arba įvykdytas iš dalies.

Piliečiai, nusprendę pasinaudoti nauja galimybe ir už valstybės išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose, prašyti atlyginti kaimo vietovėje esančiu lygiaverčiu miško plotu, birželio 1 d. turi pateikti prašymą teritoriniam NŽT skyriui pagal turėtos žemės buvimo vietą.

Teikiant prašymą dėl valios pakeitimo ir atlyginimo lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, turi būti nurodytas pasirinkto rajono ir kadastro vietovės, kurioje yra pageidaujamas gauti miško plotas, pavadinimas.

Pažymima, kad piliečiai gali pretenduoti gauti miško plotą bet kuriame pasirinktame Lietuvos rajone. Informacija apie laisvos žemės fondo miško plotus skelbiama viešai NŽT interneto svetainėje bei teritoriniuose NŽT skyriuose.