Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo

17.04.19

Laikinai ėjęs LR aplinkos ministro pareigas LR energetikos ministras savo įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ paskyrė lėšas, kurios surenkamos iš miško savininkų ir valstybinių miškų valdytojo mokamų mokesčių.

Kam skirtos lėšos ir kokius įspūdingus darbus už jas ketinama atlikti, bei tinkamai lėšas įsisavinti, galima pamatyti čia: