Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

02.01.19

Laikinai LR aplinkos ministro pareigas einantis LR energetikos ministras Ž. Vaičiūnas ketina patvirtinti įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, kuris pakeis LR aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317.

Įsakymas įtvirtins naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, o apie tai miškų savininkai tinkamai informuoti nebuvo.

Visą įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ kartu su 175 išskirtomis teritorijomis galima rasti čia: