Dėl medžiapjūtės praktikų

29.11.18

Asociacijos kreipimasis į LR aplinkos ministeriją dėl medžiapjūtės praktikų.