Dėl pažeidimo procedūros prieš Lietuvą


20.02.19 

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) gavo LR aplinkos ministerijos slepiamą nuo visuomenės dokumentą – oficialų Europos Komisijos pranešimą dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – Direktyva 92/43/EEB) netinkamo taikymo, kiek tai susiję su siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų (sBST) sąrašu. 

Siūlome susipažinti pridedamoje .pdf byloje.