Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo

17.10.17

LR aplinkos ministerija parengė naujų saugomų teritorijų – vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo pakeitimo, sąrašą.

Su visu planuojamu tvirtinti sąrašu „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ galima susipažinti čia: