Gaisrų pavojus

19.06.19

Miško lankytojams primename, kad būtina laikytis priešgaisrinės miškų apsaugos taisyklių reikalavimų, elgtis atsargiai su atviros ugnies šaltiniais.

Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu neleidžiama naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles), mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą.

Taip pat draudžiama deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose.

Prašome ypatingo atsargumo ir elgtis atsakingai su ugnimi.

Pastebėjus deginamą žolę ar miške kilusį gaisrą iš karto apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.