Įdomu

Sektoriai, prisidedantys prie klimato kaitos

19.08.19 ES apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistema yra ES politikos, kuria siekiama kovoti su klimato kaita, pagrindinė priemonė, temą nagrinėja žurnalistas Arvydas Jockus, portale alfa.lt. Šia prekybos sistema siekiama taupiu ir ekonomiškai efektyviu būdu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. ATL prekybos sistema šiuo metu veikia visose 28 ES valstybėse narėse, taip […]

Nerimą kelia sanitarinė miškų būklė

12.08.19 Miškų ūkio priežiūros skyrius vykdo reidus bei patikrinimus šalies miškuose, tikslu sustiprinti miško sanitarinės apsaugos prevenciją ir kontrolę. Miškuose tikrinama ar miško savininkai bei valstybinių miškų valdytojai laikosi Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų, laiku iškerta spygliuočius medžius, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, tikrinamos kirtavietės ar juose nėra palikta nesusmulkintų spygliuočių kirtimo atliekų, ar […]

Miško kelių patikrinimo ataskaita

05.08.19 UAB „Darbasta“, LR aplinkos ministerijos užsakymu, atliko miško kelių priežiūros ir taisymo kokybės patikrinimą, kurio metu atsitiktinės atrankos būdu atrinko ir patikrino 2018 m. II-ame pusmetį VĮ Valstybinių miškų urėdijos atliktus miško kelių priežiūros ir remonto darbus, kurie yra finansuojami iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, naudojant lėšas, gautas iš privačių ir valstybinių […]

Miško darbų saugos rekomendacijos

29.07.19 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos mokslininkai praktikai kartu su miško darbų saugos specialistais parengė ilgai lauktą darbą – miško darbų saugos rekomendacijas. Miško darbų saugos reikalavimai (toliau – reikalavimai) yra skirti valstybinėms ir privačioms miško įmonėms, mokslo institucijoms bei fiziniams asmenims, vykdantiems miško ūkio darbus ar mokymus, susijusius su jais. Reikalavimuose pateikiama informacija […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!