Įdomu

Siūlo sodinti miškus

15.10.18 Nors 2015 m. Paryžiaus klimato kaitos susitarimu šalys pasižadėjo dėti pastangų, kad klimato atšilimas būdų gerokai mažesnis kaip 2 laipsniai Celsijaus, JT ataskaitoje skelbiama, kad šiuo metu pasaulis užtikrintai žingsniuoja link dar didesnio atšilimo – 3 laipsnių Celsijaus, aktualią temą „Verslo žiniose“ nagrinėja žurnalistė Agnė Jašinskienė. Jeigu neinicijuosime pokyčių, 1,5 laipsnio Celsijaus visuotinė temperatūra […]

Medžių derėjimo prognozės

08.10.18 Vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, sėklų derlius visuose miško sėkliniuose ir genetiniuose medynuose, sėklinėse miško medžių plantacijose, miško genetiniuose draustiniuose ir tuose medynuose ar sėklų šaltiniuose, kuriuose numatoma medžių rūšių sėklų ruoša, prognuozuojamas atliekant fenologinius stebėjimus. Šiuos stebėjimus vertina Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius. Šiuo metu gauti fenologinių stebėjimų duomenys, […]

Miškų savininkai ugdo medynus

01.10.18 Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) apibendrino paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, surinkimo rezultatus. Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Parama pagal šią veiklos sritį […]

Argumentai, kodėl sklypų dydžių ribojimai būtų žalingi

24.09.18 Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) parengė argumentus, kodėl ribojimų įvedimas privatiems miškų sklypams būtų žalingas tiek savininkams, tiek, tiek dėl suprastėjusios miškų būklės, patiems miškams. Lietuvoje apie pusę visos miško žemės sudaro valstybinės reikšmės miškai – apie 1089 tūkstančių ha, privačių miškų teritorija yra apie 883 tūkstančių ha. Privačius miškus valdo apie 250,1 tūkstančių […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!