Įdomu

Valstybės kontrolė domisi miškais

17.06.19 Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė, po kelių metų pertraukos domėsis su miškais susijusiais procesais. Atnaujintame šių metų veiklos plane skelbiama: Viešajame sektoriuje vyksta pokyčiai, kurie gali lemti neteisėto ir neefektyvaus valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo rizikų atsiradimą. Valstybės kontrolė sako, kad yra pasiruošusi peržiūrėti valstybinės institucijos veiklos planą ir, įvertinę problemos […]

Daugiausiai apleistų žemių – Vilniaus ir Molėtų rajonuose

10.06.19 Registrų centras skelbia, jog apleistų ir nenaudojamų žemės sklypų šalyje kasmet vis mažėja. Vis dėlto, nemaži apleistos žemės plotai, už kuriuos gali būti skaičiuojami didesni žemės mokesčiai, vis dar aptinkami Vilniaus rajone ir šiaurės rytų Lietuvoje. Maža to, įvairiems medeliams savaime išplintant šiuose plotuose, juos masiškai naikina ūkininkai, bijodami sankcijų už blogą agrarinę būklę, […]

Medžiapjūtės poveikis pušynų ekosistemoms

03.06.19 Vytauto Didžiojo universiteto, Miškų instituto, Varšuvos ir Vilniaus universitetų mokslininkai R. Daubaras, L. Česonienė, V. Kaškonienė, V. Tamutis, V. Stakėnas, M. Zych ir S. Juzėnas pristatė tyrimą apie plynųjų kirtimų poveikį pušynų ekosistemų tvarumui ir būdus joms stabilizuoti. Mokslinininkai daro išvadas, kad: Lietuvos miškingumas lyginant su kitomis Europos šalimis yra gana didelis – nevienodai pasiskirstę ir skirtingos rūšinės […]

Įsidėmėkite: Naturalit

27.05.19 Aplinkos ministerija kartu su kitais partneriais įgyvendina pirmąjį Lietuvoje LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos (toliau – ES) siekių stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei jas atkuriant. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!