Investuojama į miškus


11.03.19 

Su šventėmis! Vis daugiau žmonių Lietuvoje atranda prasmę investuoti į miškus, plėtojant darnų miškų ūkį. Tai pats geriausias Nepriklausomybės įtvirtinimas!

Ta proga leiskite pasidalinti „Verslo žinių“ žurnalistų Daliaus Simėno ir Vytauto V. Žeimanto analitiniu rašiniu apie investicijas į miškus, vertinant, kokio dydžio ir amžiaus miško valda gali būti tinkama investicija, kiek kainuoja įsigyti miško, kokios jo išlaikymo sąnaudos ir potenciali grąža.

Lietuvos miškuose sukauptas bendras medžių tūris šiuo metu siekia 547 mln. kub. m. Natūralus miško prieaugis gali siekti 1–5% medyno tūrio per metus, o tai reiškia, kad kasmet Lietuvos miškuose užauga 18–20 mln. kub. m medienos, maždaug trečdalis prieaugio paliekama ateičiai. Vidutiniškai kasmet viename hektare priauga apie 9 kub. m medienos.

Miškininkai atkreipia dėmesį, kad medienos kasmetis prieaugis nėra tolygus. Pavyzdžiui, jei norima išnaudoti miško valdos potencialą ir yra laiku bei tinkamai išretinamas miškas, pagerėjus augimo sąlygoms likusių medžių prieaugis padidėja.

Nagrinėti keli scenarijai: kai įsigyjamas jaunas miškas (dominuoja 30 metų pušynas), vidutinio amžiaus (50–80 metų) ir kai įsigyjamas 100 metų pušynas, kuriame jau leidžiama atlikti plynus kirtimus.

Perkant 30 metų pušyną, 1 ha kaina svyruoja nuo 2.000 iki 3.000 Eur, priklausomai nuo valdos dydžio. Grąža iš retinimo darbų siekia apie 500 Eur už 1 ha. Tokį retinimą galima atlikti kas penkerius metus. Įsigijus 50–80 metų pušyną, 1 ha kaina sudaro nuo 3.000 iki 5.000 Eur, priklausomai nuo valdos dydžio. Galimas einamasis kirtimas, o jo ėmusis grąža siektų apie 2.000 Eur iš 1 ha. Be to, kartu su amžiumi auga ir miško vertė – šį pokytį rodo brandaus miško kainos.

Perkant 100 metų brandų pušyną, kurį jau galima kirsti plynai, 1 ha kainuotų nuo 7.000 iki 14.000 Eur, priklausomai nuo medienos kietmetrių: 1 ha brandaus pušyno gali augti nuo 250 iki 500 kub. m medienos.

Taigi, perkame 30 m. amžiaus mišką už 3.000 Eur/ha ir vaikai parduoda 100 m. mišką už tarkime 12.000 Eur/ha. Per septyniasdešimti metų jo vertė palyginamosiomis kainomis išauga 9.000 Eur/ha arba apie 130 Eur (4% nuo pradinės įsigijimo kainos) per metus. Vidutinė metinė grąža sukasi apie 2%. Po plyno kirtimo suariama dirva ir per 3 metus privaloma atsodinti mišką. Šie darbai vidutiniškai kainuoja nuo 1.200 iki 1.600 Eur už 1 ha.

Investuotojas į 30 metų mišką negali tikėtis greitų pinigų. Retinimo sąnaudos priklauso nuo valdos dydžio, sklypo kokybės (sausas ar užmirkęs), sklypo pasiekiamumo sunkiajai miško technikai.

Galimybė gauti pajamų iškirtus visą turimą mišką, priklauso nuo reguliavimo ir galimybių atlikti plynuosius kirtimus, sklypo dydžio, kokybės, pasiekiamumo, medynų rūšinės sudėties, medienos kokybės, medienos perdirbimo pramonės stiprumo tame regione, medienos rinkos ir, žinoma, laiko horizonto.

Be to, didelė dalis miškų Lietuvoje patenka į saugomų teritorijų apibrėžimą, ir ūkinė veikla ten ribojama griežčiau arba yra draudžiama. Kertama pagal griežtas taisykles atrėžiant biržes atitinkančias nustatytas reguliavimo specifikas.

Visą straipsnį galima perskaityti čia: