Kur nukeliauja mūsų mokesčiai?

15.04.19 

Pagal Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, į kurią suplaukia lėšos nuo miško savininkų ir valdytojo sumokėtų mokesčių už miško naudojimą, matome, kad lėšų kiekvienais metais panaudojama mažiau, nei sukaupiama.

Praėjusiais metais iš privačių miško savininkų surinkta 4,5 mln Eurų, valstybinio miškų valdytojo – 8,4 mln Eurų.

Programos lėšomis 2018 metais finansuotos tokios priemonės: miško savininkų mokymui ir konsultavimui – 1%, mokslo darbams – 1%, informacijos viešinimui – 1%, miestų miškų priežiūrai – 2%, naujoms miško sodmenų technologijoms – 2%, miško genetikai ir selekcijai – 2%, miškų informacinėms sistemoms – 3%, miškų priešgaisrinei apsaugai – 4%, naujų miškų įveisimui – 6%, miškų inventorizavimui ir miškotvarkai – 15%, miškų kadastrui, apskaitai ir kontrolei – 30%, miško kelių priežiūrai ir remontui – 33%.

Akivaizdu, jog lėšos neskiriamos miškininkystės priemonėms, tokioms, kaip miško ugdomieji darbai, vykdyti, o lėšų skyrimo proporcijos miško savininkams ir miško mokslo darbams vykdyti, palyginti su miško kelių priežiūra, yra visiškai neadekvačios.

LR aplinkos ministerijos parengtą Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimo už 2018 metus ir planus ateinantiems metams galima rasti čia: