Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2018

26.11.18

Aleksandro Stulginskio universitete vyko mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2018“. Joje pranešimus skaitė ir įžvalgomis dalinosi Lietuvos ir užsienio šalių miškų ūkio mokslininkai, ekonomistai.

Pranešimai:

 1. Žemės ūkio mokslų kandidato, vyr. moksl. bendradarbio Juozo Butėno mokslinis palikimas ir jo reikšmė šiandienos miškininkystėje bei miškų apskaitoje (Andrius Kuliešis, Valstybinė miškų tarnyba)
 2. Prof. dabil. daktaras Jonas Petras Kenstavičius – miškotvarkininkas, mokslininkas, pedagogas, visuomenininkas (Algirdas Rutkauskas, Algirdas Brukas)
 3. Development of the Bavarian State Forest Enterprise/Ztavan/os valstybinių miškų urėdijos raida (Heinz Rohle, Drezdeno technologijos universitetas, Tharandto miškų mokslų skyrius)
 4. Lietuvos miškų politika naujų iššūkių kontekste (Donatas Dudutis, Nerijus Kupstaitis, Aplinkos ministerija, Gamtos apsaugos ir miškų departamentas)
 5. Tvari miškininkystė Lietuvos miškuose šiandien ir rytoj (Marius Pulkauninkas, VĮ Valstybinių miškų urėdija)
 6. Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes (Algirdas Augustaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas)
 7. Miškų teikiamos naudos optimizavimas besikeičiančiomis sąlygomis: metodiniai aspektai bei galima Lietuvos miškų raida 21-ame amžiuje (Gintautas Mozgeris, Aleksandro Stulginskio universitetas)
 8. Miškų vaidmuo bioekonomikoje: kaip paskatinti medinių konstrukcijų naudojimą (Marius Aleinikovas, LAMCLietuvos miškų institutas, Edgaras Linkevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas)
 9. Development Opportunities of Forest and Wood-based Industry Sectors in Lithuania/Miškų ūkio ir medienos apdirbimo sektorių plėtros galimybės Lietuvoje (Petteri Pihlajamaki, Poyry Management Consulting Oy)
 10. Medienos produktų pridėtinės vertės kūrimas Lietuvoje – VMG projektai (Egidijus Mockus, VMG Holdings)
 11. Miškų ekosistemoje atliekamų fundamentinių ir taikomųjų gamtos tyrimų panaudojimo sprendimams priimti galimybės (Rimgaudas Treinys, Gamtos tyrimų centras)
 12. Miškininkavimo efektyvumo didinimo galimybės Lietuvoje (Gediminas Brazaitis, Julius Bačkaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas)
 13. Lietuvos miško ūkis Europos miškų sektoriaus kontekste (Aidas Pivoriūnas, Privačių miškų savininkų asociacija)

Vaizdo įrašas, kodas 2018: