Miško darbų saugos rekomendacijos

29.07.19

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos mokslininkai praktikai kartu su miško darbų saugos specialistais parengė ilgai lauktą darbą – miško darbų saugos rekomendacijas.

Miško darbų saugos reikalavimai (toliau – reikalavimai) yra skirti valstybinėms ir privačioms miško įmonėms, mokslo institucijoms bei fiziniams asmenims, vykdantiems miško ūkio darbus ar mokymus, susijusius su jais.

Reikalavimuose pateikiama informacija apie saugų elgesį taikant įvairias miško ūkio darbų technologijas bei tinkamą apsaugos priemonių, įrankių, mašinų ir įrenginių panaudojimą šiuose darbuose.

Visi darbai, susiję su kelių eismu, eismu užšalusiais vandens telkiniais, kėlimo mechanizmų darbu, elektros įrenginiais, slėginiais indais, sprogiomis ir kenksmingomis medžiagomis, priešgaisrine sauga ir kiti, kai jų vykdymą reglamentuoja specialios taisyklės, nurodymai, saugos darbe norminiai aktai ar ES Direktyvos bei normatyvai, turi būti atliekami vadovaujantis šių dokumentų nuostatomis.

Miško darbų saugos rekomendacijas galima parsisiųsti iš čia: