Miško kelių patikrinimo ataskaita

05.08.19

UAB „Darbasta“, LR aplinkos ministerijos užsakymu, atliko miško kelių priežiūros ir taisymo kokybės patikrinimą, kurio metu atsitiktinės atrankos būdu atrinko ir patikrino 2018 m. II-ame pusmetį VĮ Valstybinių miškų urėdijos atliktus miško kelių priežiūros ir remonto darbus, kurie yra finansuojami iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, naudojant lėšas, gautas iš privačių ir valstybinių miškų savininkų ir valdytojo atskaitymų, ir kurie veda tiek per privačius, tiek per valstybinius miškus.

Iš viso patikrinta 207,02 km kelių ruožų. Kelių patikrinimai organizuoti pagal regioninių padalinių pateiktas miško kelių, kuriuose atlikti priežiūros ir taisymo darbai, schemas ir atliktų darbų aktus.

Projektinę kelių taisymo dokumentaciją pateikė tik Šalčininkų regioninis padalinys. Tikrinti kelių priežiūros ir taisymo darbai buvo atlikti tiek pačių valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių, tiek konkurso būdu atrinktų rangovų.

Patikrinimų metu nustatyta, kad 88,05 % (nuo apžiūrėtų kelių ilgio – 207,02 km) kelių yra geros būklės, kelių remontai atlikti tinkamai, panaudojant tinkamas medžiagas. 8,48 % (nuo apžiūrėtų kelių ilgio – 207,02 km) kelių remontui panaudotos netinkamos medžiagos, kurių sudėtis nėra tinkama kelio dangos sluoksniams. 1,88 % (nuo apžiūrėtų kelių ilgio – 207,02 km) kelių po remonto yra sugadinti sunkiosios technikos ir nėra pravažiuojami. 1,59 % (nuo apžiūrėtų kelių ilgio – 207,02 km) kelių remonto darbai nebula atlikti arba valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai pateikė netikslią informaciją apie taisytų kelių vietą ir atliktus darbus.

Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų kokybės vertinimas atliktas praėjus beveik metams po atliktų remonto darbų (taisymo darbai buvo atliekami 2018 m. II-ame pusmetyje), todėl daliai kelių reikalingas dangos profiliavimas ir/arba papildomas sutankinimas, dalyje ruožų kelio danga užteršta medžių lapais, spygliais, medienos atliekomis, šakomis, susimaišiusi su augaliniu gruntu. Rečiau naudojami keliai apžėlę žole.

Su patikrinimo ataskaita galima susipažinti čia: