Miškų atskaitos lygių peržiūra

29.04.19

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys narės pagal LULUCF reglamentą (ES 2018/841) iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo apskaičiuoti nacionalinį miškų atskaitos lygį, remiantis 2000 – 2009 m. realiai taikyta miško tvarkymo praktika, ir pateikti jį kartu su nacionaliniu miškininkystės apskaitos planu, skelbia Valstybinė miškų tarnyba.

Balandžio 1 – 12 d. Briuselyje Europos Komisija kartu su deleguotais šalių narių ekspertais vykdė šių nacionalinių miškininkystės apskaitos planų ir miškų atskaitos lygių peržiūrą. Peržiūroje dalyvaujančios ES šalys narės buvo suskirstytos į darbo grupes kartu su Europos Komisijos ir mokslinių institucijų atstovais.

Lietuvos atstovai kartu su Slovėnijos, Čekijos Respublikos, Kipro ir Belgijos atstovais LULUCF ekspertų darbo grupėje atliko Italijos, Kroatijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų nacionalinių miškininkystės apskaitos planų peržiūrą. Lietuvos atstovai buvo atsakingi už Kroatijos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano peržiūros ataskaitos parengimą ir pateikimą Europos Komisijos Klimato direktoratui.

Lietuvos atstovai taip pat dalyvavo Lietuvos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano peržiūroje (svarstyme darbo grupėje), parengė ir pristatė pranešimą apie nacionalinio miškininkystės apskaitos plano rengimą ir miškų atskaitos lygio skaičiavimą, pateikė papildomos informacijos pagal peržiūros grupės ekspertų klausimus.

Pagrindinis klausimas, iškilęs dėl Lietuvos miškų atskaitos lygio – skirtumas tarp 2021 – 2025 m. laikotarpiui prognozuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir absorbcijos balanso tvarkomoje miško žemėje ir Nacionalinėse šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitose pateikiamo emisijų ir absorbcijos balanso miško žemėje.

Preliminarios priežastys, lemiančios 2021 – 2025 m. prognozuojamą mažesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją miškuose – prognozuojamas mažėjantis medynų prieaugis ir didesnis galimas iškirsti kiekis dėl didėjančių brandžių medynų plotų.