„Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programa

27.02.19

LR aplinkos ministerija pristatė „Natura 2000“ prioritetinių veiksmų programos (toliau – PVP), skirtos įgyvendinti Lietuvoje pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvos) 8 straipsnį 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, pirmąjį juodraštį.

PVP yra aptariamos strateginės daugiametės planavimo priemonės, kuriose plačiai apžvelgiamos priemonės, reikalingos siekiant visoje ES sukurti tinklą „Natura 2000“ ir susijusią žaliąją infrastruktūrą, nurodomi šių priemonių finansavimo poreikiai ir jos susiejamos su atitinkamomis ES finansavimo programomis.

Remiantis ES Buveinių direktyvos, kuria grindžiamas tinklas „Natura 2000“, tikslais, priemonėmis, kurios turi būti nustatytos PVP, visų pirma turi būti siekiama „palaikyti ir atkurti gerą ES svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kultūrinius reikalavimus ir regionų bei vietovių ypatybes“.

Visą programą galima rasti prisegtoje .pdf byloje.