Naudinga

Mitas #7: Neperspektyvūs miškai

LR Miškų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Miškai turi būti tvarkomi <…>, kad <…> būtų išlaikyta metinė ar periodinė pusiausvyra tarp medienos prieaugio ir jos naudojimo masto“, o 14 straipsnio 5 dalyje sakoma, kad „Bendra visų rūšių metinė miško kirtimų norma šalyje negali viršyti metinio medienos prieaugio“. Ministrų konferencija Europos miškams išsaugoti [MCPFE]: […]

Mitas #6. Tinkamas miško žvėrių skaičius

Tik aklas gali nematyti ženkliai išaugusio miško žvėrių skaičiaus. Bebrų darbai, kuomet gali būti patvenkti ištisi miško ir pamiškių poligonai, nestebina nieko. Vilkai neduoda ramybės naminius gyvulius laikantiems ūkininkams. Vieni džiaugiasi išvešėjusia gamta, kiti piktinasi. Ir rasti čia sutarimą – užduotis ne iš lengvųjų. Nuo 1995 metų kitų miško žvėrių, kanopinių, taip pat padaugėjo kartais: […]

Mitas #5. Plyni kirtimai kenkia gamtai

Kaip pastebime, nuolat kyla diskusijos ir net administraciniai ketinimai pradėti rimtai mažinti plynųjų kirtimų apimtis, prisidengiant noru išsaugoti gamtą ir ją mažiau žaloti. Visuomenei kartais yra sunku susitaikyti su mintimi, jog jų atmintyje ošęs miškas staiga pradingo (…kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę…), nors iš tiesų po keleto metų kylantis jaunuolynas turėtų ne mažiau džiuginti akį nei […]

Mitas #4. Privatūs miškininkai moka mažesnius mokesčius

Dažnas, dažnu atveju mažai teišprusęs, bet mėgstantis kalbėti ir už savo kalbas nemėgstantis atsakyti politikas gali postringauti, kad privatūs miškininkai Lietuvoje gyvenai labai gerai ir tik miškų urėdijos moka mokesčius. Privatus miško savininkas ar įmonė, kuri verčiasi miškų ūkio veikla, perka rinkos kainomis biržes iškirtimui arba naudoja savo turimus miškus. Miško savininkų, kurie naudotų vien savo […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!