Naujas vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašas

14.11.18

LR aplinkos ministerija parengė papildomą, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai. Pagal šį sąrašą, nederintą su miškų savininkais ir valdytoju, būtų steigiamos naujos saugomos teritorijos.

Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, galima pamatyti čia: