Pasiūlymai Miškų ūkio konsultacinei tarybai

23.01.19

Asociacijos kreipimasis į Miškų ūkio konsultacinės tarybos narius dėl LR aplinkos ministerijoje rengiamų Miškų įstatymo ir Miško kirtimo taisyklių pakeitimų.

Miškų ūkio konsultacinė taryba š.m. sausio 22 d. vykusiame posėdyje ministerijos parengtiems projektams nepritarė.