Pažyma apie miško naudojimo ribojimų poveikį

30.01.19 

Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos parengta pažyma LR alpinkos ministerijai dėl pagrindinių ir kitų kirtimų nutraukimo Europos Sąjungos svarbos buveinių plotuose galimo poveikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais.

Pažyma, po daugkartinių prašymų, pateikta ir Miškų ūkio konsultacinės tarybos nariams, tiesa, jam jau įvykus.

Priminsime, kad tą pačią dieną po Miškų ūkio konsultacinės tarybos posėdžio praėjusį antradienį, LR aplinkos viceministras išplatino pranešimą, kad naujų ribojimų įvedimas šalies miškuose šaliai atsieis 10 mln. eurų, o tai niekaip neatitinka pažymoje dėstomiems teiginiams.

Pažymą galite rasti prisegtoje .pdf byloje.