Ribojimų pasekmės

18.02.19

Valstybinės miškų tarnybos (toliau – Tarnybos) vadovas dr. Albertas Kasperavičius pasidalijo Tarnybos ekspertų atlikta analize apie ekonominius ir kitus praradimus bei jų vertinimą, nutraukus žaliavinės medienos gamybą medynuose, kurie kartografuoti Europos Bendrijos svarbos natūraliomis miško buveinėmis.

Analizė parengta remiantis skaičiavimais ir vertinimais pateiktais pažymoje „Apie pagrindinių ir kitų miško kirtimų nutraukimo Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių plotuose galimą poveikį ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais“.

Kelios esminės ūkinės veiklos ribojimų pasekmės: miško ruošoje ir miškų ūkio veikloje dirbančių pastovių darbuotojų skaičius mažėtų. Sumažėtų sezoninių (balandis-rugsėjis) darbuotojų poreikis miško sodinimui, želdinių priežiūrai ir medelynų darbams.

Sumažėjus medienos tiekimui iš miškų, sumažės medienos pramonės gamybos apimtys.

Padidės medienos ruošos ir miškų atkūrimo kaštai. Lietuvos miškininkystė susidurs su ekonominiais sunkumais, pareikalausiančiais pastovių dotacijų ir kompensacijų.Padidėjus medienos auginimo ir ruošos sąnaudoms, Lietuvos mediena praras konkurencingumą rinkoje.

Sumažėjus medynų produktyvumui, medienos produktų tiekimui į rinką, padidėjus energetinėms sąnaudoms medienai auginti ir paruošti, bus tolstama nuo žaliosios ekonomikos principų įgyvendinimo šalies ūkyje, ženkliai sumenks Lietuvos miškų reikšmė CO2 kaupimui, klimato kaitos švelninimui.

Du penktadalius Lietuvos miškų naudojant ekstensyviai, mažės jų atsparumas ir stabilumas: medynai bus lengviau pažeidžiami vėjo, taps ligų ir kenkėjų židiniais, lemsiančiais ir aplinkinių medynų būklę.

Primename, kad LR aplinkos ministerija per pastarąjį mėnesį bent tris kartus pranešimais spaudai, kuriuose cituojamas viceministras M. Norbutas, bando formuoti visuomenės nuomonę, kad įvedami ūkinės veiklos ir turto disponavimo ribojimai kainuos tik iki 10 mln. eurų kasmet, nors miškų sektoriaus ekspertų pateikiami skaičiai yra kiti ir jie beje,  yra šokiruojantys: bendras darbuotojų, dirbančių miškininkystės srityje ir medienos pramonėje, sumažėtų 3,5 tūkst. dalbo vietų, vien kompensacijų forma valstybei kasmet tektų atseikėti apie 70 mln eurų.

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) duomenimis, bendra finansinė  ribojimų našta, įskaitant negautas pajamas, brangstančią medieną, sumažėjusius mokesčius į valstybės biudžetą, importuojamos medienos vertę, darbo vietų regionuose netekimą per metus atseitų iki 200 mln. eurų. 

Visą Tarnybos parengtą ribojimų įvedimo pasekmių analizę galite pamatyti čia: