Sanitarinės miškų būklės apžvalga

2020 03 16

2019 metų miškų sanitarinės būklės apžvalga, kurią parengė Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miško sanitarinės apsaugos skyrius teigia, jog praėję metai miškams buvo ženkliai prastesni, nei prieš tai buvę. Lietuvos miškuose vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų veiksnių pažeidimai 2019 metais užregistruoti 10,4 tūkst. ha plote, o židiniai likviduoti 5,3 tūkst. ha plote:

Verpiko vienuolio (Lymantria monacha) ir neporinio verpiko (Lymantria dispar L.) pagausėjo iki masinio išplitimo židinių. Pušinio verpiko (Dendrolimus pini), pušinių pjūklelių (Diprion sp.), pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea) ir pušinio sprindžio (Bupalus piniarius) populiacijos yra depresijoje, bet galimas suaktyvėjimas.

Žievėgraužio tipografo (Ips typographus) populiacija gali gausėti ir eglynuose sudaryti masinio išplitimo židinius. Viršūninio žievėgraužio (Ips acuminatus) populiacija gali gausėti ir sudaryti lokalinio išplitimo židinius dalyje pušynų.

Pušinių straubliukų (Hylobius sp.) populiacija stabili. Grambuolių (Melolontha sp.) lervų pakenkimai miško želdiniuose didės pietryčių Lietuvoje.

Prognozuojama, jog sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis šiemet metais bus stichinės sausros nusilpnintuose medynuose, jaunuolynuose ir želdiniuose, nes ilgalaikio drėgmės trūkumo ir streso paveikti medžiai bus mažiau atsparūs grybinių ligų sukėlėjams ir kenksmingiems vabzdžiams.

Kaip klimato kaitos pasekmė, gali intensyvėti pušų ir eglių džiūvimas dėl bendro kompleksinio poveikio: medžių liemenų kenkėjų apnikimo, medžių šaknis pūdančių ligų ir medžių lajų ligų. Tęsis verpiko vienuolio ir neporinio verpiko masinio išplitimo židiniai.

Taip pat tęsis chroniškas uosynų džiūvimas. Drebulinės kempinės (Phellinus tremulae) ir šakninės pinties (Heterobasidion annosum) pašeidimų plotas išliks stabiliai aukštas. Galimas šaknis pūdančių ligų suaktyvėjimas visų medžių rūšių medynuose.

Išliks stabiliai didelis nukandžiotais ūgliais, nulaupyta žieve, nulaužytomis viršūnėmis, užtvindytų medynų plotas dėl elninių žvėrių kaimenės ir bebrų gausos.

2020 metais pagrindinis dėmesys bus skiriamas verpiko vienuolio ir neporinio verpiko masinio išplitimo židiniuose naikinamųjų priemonių organizavimui ir vykdymo priežiūrai, kenkėjų židinių vystymosi stebėjimui.