Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų keitimas

11.11.19

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas apims gana didelę dalį valstybės teritorijos, todėl bus nedaug tokių žemės sklypų ar teritorijų, kurie išvengs jo taikymo, o verslas turėtų tam ruoštis, ypač aktualią temą miško savininkams nagrinėja „Verslo žinių“ žurnalistas Mindaugas Grinius.

Naujame įstatyme numatyta skirtinga ūkinės veiklos apribojimų taikymo pradžia, priklausomai nuo žemės sklypų suformavimo specifikos ir nuo pačių apsaugos zonų pobūdžio.

Įstatyme taip pat numatyta, kad teritorijose, kuriose ūkinė veikla pradėta vykdyti, pastatai pastatyti, statybą leidžiantys dokumentai išduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, ūkinės veiklos apribojimai galės būti taikomi tik tai ūkinei ar kitai veiklai, kuri bus pradėta planuoti ar vykdyti įsigaliojus šiam įstatymui.

Tačiau paliekama galimybė kituose įstatymuose numatyti išimtis. Todėl kituose įstatymuose galės būti numatyta, kad net ir šiuo metu vykdomai ūkinei veiklai turi būti taikomi apribojimai, nustatyti naujajame įstatyme.

Naujuoju įstatymu iš esmės keičiamas SAZ reguliavimas – visos jos bus apibrėžtos tik šiame įstatyme. Jų dydžiai taip pat bus nurodyti įstatyme (išskyrus branduolinės energetikos objektų SAZ dydžius, kurie visais atvejais turės būti nustatomi atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą).

Kristina Matvejenkaitė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė, teigia, kad, įsigaliojus įstatymui, atsiras daugiau naujų apsaugos zonų, kuriose bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir nauji ūkinės veiklos apribojimai, o šias zonas bus privalu registruoti viešame registre.

Įstatyme atsiras tokios naujos teritorijos su jose taikomais veiklos apribojimais kaip pajūrio juosta, potvynių grėsmės teritorijos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, gamtos paveldo objektų teritorijos, gamtinių ir kultūrinių rezervatų teritorijos, siaurųjų geležinkelių apsaugos zonos ir kita.

Kai kurios iš šiuo metu nustatytų tam tikrų objektų apsaugos zonų po 2020 m. sausio 1 d. padidės arba sumažės. Pavyzdžiui, bus didinamos krašto apsaugos objektų apsaugos zonos, specialiosios radiolokatorių apsaugos zonos ir mažinamos gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), dalis skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų ir kita. „Įstatymas taip pat lems šiuo metu nustatytų ar privalomų nustatyti apsaugos zonų „sutvarkymą“, t. y. trūkstamų dokumentų parengimą (įskaitant susitarimų su žemės savininkais sudarymą ar sutikimų gavimą), žemės sklypų savininkų informavimą, nuostolių atlyginimą ir atitinkamų teritorijų įrašymą į Nekilnojamojo turto (NT) kadastrą ir registrą“, – komentuoja K. Matvejenkaitė.

Visą straipsnį galima perskaityti čia: