Sunku patikėti, tačiau akivaizdu

25.11.19

Egzistuoja daug keistų įsitikinimų, susijusių su mechanizuota medžiapjūte. Viskas yra daug geriau, nei žmonės galvoja.

Vienas iš labiausiai paplitusių teiginių apie miško mašinas yra tas, kad jos yra sunkios. Tiesą sakant, jos yra lengvos. Modernių miško mašinų ratų sukeltas slėgis dirvožemiui yra beveik toks pat, kaip kad jūsų pėdų įspaudai.

Tiesa, medienos rąstais pakrauta medvežė mašina sveria daug daugiau, tačiau, ji miške gali važiuoti tik jai skirtais keliais, vadinamosiomis valksmomis arba valksmais, tam, kad technika nepakenktų dirvožemiui. Valksmai paprastai padaromi iš šakų, sukeliant jas išilgai reljefo išdėstytas krūvas.

Kita įdomi miško mašinų savybė yra ta, kad jos geriau apsaugo aplinkos vertybes. Kaip? Paprastai. Tiesiog miškakirtės mašinos operatorius valdo detalią informacją apie biržę ir joje esančias sudėtines miško dalis. Tokios aplinkos vertybės, kaip kertinės miško buveinės, yra įvestos į operatoriaus kompiuterį ir mašinai priartėjus prie šiukštu liesti miško sklypo dalies, sistema signalizuoja apie pavojų.

Tas pat galioja ir biržės ar sklypo riboms, kurios taip pat apribotos GPS pagalba, todėl šiuolaikinės miško mašinos  padeda išvengti nemalonių nutikimų, kuomet miško pjovėjai tyčia ar ne nuklysta į kaimynines valdas.

Dar vienas įdomus faktas, kurio beveik niekas nežino, yra tai, kad dažna šiuolaikinė miško mašina pati yra ir mobilaus ryšio siųstuvas-imtuvas.  Taip yra dėl to, kad jos paprastai dirba sunkiai prieinamose vietose, kur nėra tinkamai išvystyto mobilaus ryšio tinklo, be to, kaip jau sakyta anksčiau, jos turi gebėti apdoroti didelius informacijos srautus, tokius kaip per pamainą pagamintos medienos tūris ir rūšis, sunaudotas degalų kiekis, ir pan.

Jau vien miško mašinų efektyvumas ką sako! Yra įvertinta, kad viena miškakirtė mašina atlieka 20 miško pjovėjų darbą. O tai yra elementariai saugiau. Dar stebėtina, kad miško mašinos dirba tyliau nei rankinis pjūklas.

Kur reikia, mašina automatiškai purškia skystus biologinės kilmės pesticidus ant kelmų, kad būtų kovojama su šaknų puvimu.

Beje, medžius pjaunant mašina, mažėja  šalia esančių paliekamų medžių sužalojimų skaičius.