Sveikiname miškininkus!

20.09.19

Visus – ir jus, gerbiamosios ir jus, gerbiamieji!

Visus, dirbančius ir dirbusius, rytoj minint savo profesinę šventę! Jūsų, miškininkystės, miško atkūrimo, miško apsaugos, miško kirtimų, miškotvarkos, medelynų, miško ekonomikos, medienos ruošos, gamtotvarkos, miško rekreacijos ir infrastruktūros specialistų dėka turime miškus, kuriais galime pagrįstai didžiuotis.

Ačiū Jums, brangūs Kolegos, kurie rūpinasi privačių ir valstybinių miškų vertės didinimu, miškų mokslo pasiekimais, miškų kontrole!

Neturime leistis, kad mus žemintų, nebūkim per daug kuklūs ir nuolankūs, geri miškų specialistų darbai kalba patys už save, tereikia pažiūrėti pro langą. Ten, tame namų, automobilių ar lėktuvo vaizde, kuris yra mūsų šalies vizitinė kortelė, dažniausiai išvysime ošiantį mišką.

Nusišypsokim ir džiaukimės savo profesija!

Privačių miškų savininkų asociacijos administracija