Teiks didesnes išmokas


13.03.19 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša teiksianti didesnes išmokas veisiantiems miškus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Pakoreguotose veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti nauji miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai:

Medžių rūšys – Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha:

Paprastoji pušis – 1 273 – 405;

Paprastoji eglė – 1 169 – 326;

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas – 1 192 – 150;

Juodalksnis – 1 196 – 123;

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai – 1 900 – 150;

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna – 2 512 – 258;

Mažalapė liepa – 3 182 – 221;

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas – 3 576 – 294;

Drebulė – 2 121 – 173;

Hibridinė drebulė – 2 763 – 189.

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 169 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (150 Eur už 1 ha).

Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Paraiškos priimamos iki šių metų balandžio 30 d.

Antrą kartą šiais metais paraiškas miškui įveisti bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d.