Valstybės kontrolė domisi miškais

17.06.19

Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė, po kelių metų pertraukos domėsis su miškais susijusiais procesais. Atnaujintame šių metų veiklos plane skelbiama:

Viešajame sektoriuje vyksta pokyčiai, kurie gali lemti neteisėto ir neefektyvaus valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo rizikų atsiradimą. Valstybės kontrolė sako, kad yra pasiruošusi peržiūrėti valstybinės institucijos veiklos planą ir, įvertinę problemos svarbą, jos mastą, įtaką strateginiams valstybės siekiams, tarptautiniams įsipareigojimams, papildyti ar koreguoti patvirtintus darbus, kad būtų pasiektas didžiausias teigiamas ir veiksmingas poveikis valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai, į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui.

Siekdami iš anksto reaguoti į gaunamus signalus, norime atkreipti dėmesį į kitas sritis, kuriose vyksta reikšmingų pokyčių, o netinkamas jų valdymas gali turėti neigiamų pasekmių ateityje: stebime, ar vykdoma miškų valdymo reforma užtikrins tinkamai vykdomą kompleksinę miškų ūkio veiklą, apimančią miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, racionalų miškų išteklių naudojimą bei prekybą mediena.

Paskutinį kartą svarbiausia šalyje valstybinio audito institucija plačiau miškais domėjosi 2016 metais, kuomet Valstybės kontrolė konstatavo, jog 4 mln. eurų iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos panaudota ne miškams gerinti, o Aplinkos ministerijos įstaigų valdymui. Tąkart auditas parodė, jog programos sudarymas, administravimas ir vykdymas turi trūkumų, o ministerijos sukurta priemonių finansavimo sistema ne visais atvejais užtikrina, kad lėšos būtų panaudotos svarbiausioms priemonėms.