Veidai miške

Julius Bačkaitis: Laikas kirtimus vėl vadinti medžiapjūte

Klausimas (K): Gerbiamas Juliau, ar galite pagrįsti, jog medžiapjūtė yra natūrali kokybiško miško atsikūrimo sąlyga? Atsakymas (A): Medžiapjūtė (t. y. įvairaus pobūdžio ir intensyvumo medžių kirtimai) – yra kryptingas, žmogaus valdomas, natūralių gamtinių procesų imitavimas. Miško atsikūrimo procesams ir gyvūnijai nėra didesnio skirtumo, ar garbaus amžiaus medynas per ilgesnį laiką arba ,,sugreitintu” būdu (dėl vėjavartų, […]

Marius Valukynas: Mes finansuojame Astravo statybas

Klausimas (K): Pradėkim mūsų pokalbį nuo tokio trumpo klausimo. Ar pakanka Lietuvoje biokurui tinkamos žaliavos? Atsakymas (A): Mes esam labai turtingi miško žaliavos resursais, kurie nėra aukštos prekinės kokybės ir kurios niekaip tinkamai nepanaudojam, o paliekam supūti. Iliustruoti galima tokiu faktu, kad prieš du ar tris metus, kuomet buvo kilęs tikras biokuro katilinių steigimo bumas, […]

Vidas Stakėnas: Miškas ir klimato kaita

Klausimas (K): Gerbiamas Vidai, ar galite paprastai nupasakoti, kaip miškas gali prisidėti prie klimato kaitos poveikio aplinkai švelninimo? Atsakymas (A): Miškas ne tiktai gali, bet ir reikšmingai prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Žinome, kad bene svarbiausias šiltnamio efektą sukeliantis veiksnys yra anglies dioksido dujos (CO2), kurių koncentracija atmosferoje paskutiniais dešimtmečiais reikšmingai didėja. Šiltnamio efektą lemia […]

Arvydas Urbis: Su miško augintojais turim giedot tą pačią giesmę

Klausimas (K): Arvydai, Jūsų nuomone, kokios yra priežastys, kad pas mus medienos apdirbimo sektorius yra labiausiai technologiškai atsilikęs lyginant su kaimyninių šalių pavyzdžiais? Atsakymas (A): Atsakant į šį klausimą, pradėti reiktų nuo to, kad medienos apdribime esminė sąlyga yra pridėtinės vertės kūrimas. Kuo labiau rąstą žmogus paverčia dailylente ar baldu, tuo ekonomiškai sveikesnė pramonė, o […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!