Įdomu

Biržių identifikavimas nuotoliniu būdu

2021 02 08 UAB „Via GIS“ atliko 2019 metais šalies miškuose vykdytų biržių identifikavimą panaudodama nuotoliniais metodais surinktą informaciją, t.y. 2019 ir 2020 metų sausio mėnesių Europos kosmoso agentūros atviros prieigos Sentinel-1 sintetinės apertūros radaro ir Sentinel-2 multispektrinius palydovinius vaizdus, praneša Valstybinė miškų tarnyba. Projektas unikalus tuo, kad pirmą kartą miškininkystės praktikoje duomenys apie šalyje […]

Nacionalinis FSC miškų valdymo standartas

2021 02 01 Š.m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas, kuris yra pirmasis tokio pobūdžio dokumentas regione. Estijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje ar Suomijoje panašūs standartai dar tik rengiami. Standartas, tai laisvanoriškas miškų sektoriaus dalyvių susitarimas, kokiais šiuolaikinais miškų valdymo principais vadovautis, kad miškuose būtų užtikrintas darnus miškininkavimas, t.y. vyktų socialiai atsakinga, […]

Miškų kaitos tendencijos

2021 01 25 Valstybinė miškų tarnyba primena, jog Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pasaulio miškų būklę sistemingai apskaito jau nuo 1948-ųjų metų. Pastaraisiais dešimtmečiais FAO vykdomos pasaulinės miškų apskaitos (toliau – FRA) yra derinamos su nuotoliniais tyrimais grindžiamu vertinimu, kurio tikslas – pateikti geografinę informaciją apie miškų plotus ir jų pokyčius pasaulyje […]

Medis gali pakeisti betoną

2021 01 18 Anglies sugėrimą miestuose galima būtų padidinti naudojant daugiau medienos naujai statybai ir senų pastatų renovacijoje. Vien Europoje bendras naujos statybos būstų plotas yra 190 milijonų kvadratinių metrų per metus, dauguma jų statomi miestuose. Statybų sektorius generuoja trečdalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų pasaulyje, rašo portalas forest.fi. Vis dėlto, kaip parodė neseniai atliktas […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!