Mitas #8: Miškas – tai mediena

Miškai, jų ekosistemos pasižymi didele rūšių įvairove. Milijonus metų miškuose gyvena tūkstančiai įvairių gyvūnų ir augalų rūšių. Vien Lietuvoje biologinę įvairovę sudaro daugiau kaip 20 000 gyvūnų, 6 000 grybų, 1 800 augalų rūšių. Dauguma miško gyvųjų organizmų prisitaikė gyventi senuose medžiuose ir sausuoliuose. Tokių buveinių, labai tinkamų bioįvairovės puoselėjimui, gausu pirmykščiuose ir natūraliuose miškuose.

Pirmykščiai — tai vietinių medžių rūšių miškai, kuriuose nėra žmogaus veiklos padarinių. Natūralūs — tai miškai, kurie buvo atkurti vietinėmis medžių rūšimis ir jiems yra būdingi natūralios miškų ekosistemos požymiai. Pasaulyje apie trečdalis miškų yra pripažįstami kaip pirmykščiai, tačiau jų plotai nuolat mažėja. Apie 45%pirmykščių miškų yra Pietų Amerikoje (Brazilija), 23% — Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje (Kanada, JAV), 20% — Rusijoje.

Lietuva tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiu garsėjo pirmykščiais miškais, tačiau šiuo metu mūsų šalyje, kaip ir visoje Europoje, tokie miškai beveik išnykę. Vis dėlto Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, išsaugojusi santykinai didelius natūralių miškų plotus. Mūsų šalyje yra 3—5 kartus daugiau natūralių miškų nei daugelyje kitų ES valstybių, Lietuvoje biologinės įvairovės išsaugojimui skirtų miškų ploto dalis — dvigubai daugiau negu vidutiniškai visoje Europoje.

Biologinės įvairovės puoselėjimui kuriamos saugomos teritorijos. Pasaulyje apie 460 milijonų hektarų miškų yra skirta biologinės įvairovės išsaugojimui. Tai sudaro apie 12% visų miškų ploto.