Naudinga

MITAS #9: Lietuvoje miškai kertami beatodairiškai

Tai nėra tiesa. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, Lietuvoje miškų plotas apima 2,2 mln. hektarų. Kasmet plynai kertama tik apie 20 tūkst. ha plote, o tai sudaro mažiau nei 1 proc. visų miškų. Ugdomųjų, sanitarinių ir atvejinių kirtimų plotas apima dar apie 4 proc. medynų. Be to, plynaisiais kirtimais iškirstas plotas per ne ilgiau kaip 3 […]

Mitas #8: Miškas – tai mediena

Miškai, jų ekosistemos pasižymi didele rūšių įvairove. Milijonus metų miškuose gyvena tūkstančiai įvairių gyvūnų ir augalų rūšių. Vien Lietuvoje biologinę įvairovę sudaro daugiau kaip 20 000 gyvūnų, 6 000 grybų, 1 800 augalų rūšių. Dauguma miško gyvųjų organizmų prisitaikė gyventi senuose medžiuose ir sausuoliuose. Tokių buveinių, labai tinkamų bioįvairovės puoselėjimui, gausu pirmykščiuose ir natūraliuose miškuose. Pirmykščiai — tai vietinių medžių […]

Mitas #7: Neperspektyvūs miškai

LR Miškų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Miškai turi būti tvarkomi <…>, kad <…> būtų išlaikyta metinė ar periodinė pusiausvyra tarp medienos prieaugio ir jos naudojimo masto”, o 14 straipsnio 5 dalyje sakoma, kad „Bendra visų rūšių metinė miško kirtimų norma šalyje negali viršyti metinio medienos prieaugio”. Ministrų konferencija Europos miškams išsaugoti [MCPFE]: […]

Mitas #6. Tinkamas miško žvėrių skaičius

Tik aklas gali nematyti ženkliai išaugusio miško žvėrių skaičiaus. Bebrų darbai, kuomet gali būti patvenkti ištisi miško ir pamiškių poligonai, nestebina nieko. Vilkai neduoda ramybės naminius gyvulius laikantiems ūkininkams. Vieni džiaugiasi išvešėjusia gamta, kiti piktinasi. Ir rasti čia sutarimą – užduotis ne iš lengvųjų. Nuo 1995 metų kitų miško žvėrių, kanopinių, taip pat padaugėjo kartais: […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!