Dėl Miško kirtimų taisyklių

21.11.19

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-655 pakeitė Miško kirtimų taisykles, kuriose nustatė miško lydimo kirtimų reikmes.

Visą įsakymą Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo galima rasti čia: