Įdomu

Miško produktų rinkų apžvalga

2020 11 23 Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) parengė ir išleido didelės apimties leidinį apie pasaulio miškų produktus ir jų rinkų analizę. Tai naujausių statistinių duomenų rinkinys, kuriame atsispindi ir tokių neigiamų kataklizmų, kaip pasaulinė Covid-19 pandemija (trumpalaikė miško sektoriaus atžvilgiu) ar žievėgraužio tipografo plitimas Centrinėje Europoje (ilgalaikė miško sektoriaus atžvilgiu), įtaka […]

5% mokesčio naudojimas prieštarauja Konstitucijai

2020 11 16 LR Konstitucinis Teismas konstitucinės justicijos byloje Nr. 8-2019 be kita ko, nagrinėjo ir Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies atitikimą Konstitucijai. Konstatuojamojoje bylos dalyje sakoma: „Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) nustatyta tikslinė valstybės biudžeto pajamų iš privalomųjų atskaitymų nuo miškų valdytojų pajamų už jų parduotą žaliavinę medieną […]

Miškininkystė stabdė kenkėjus

2020 11 09 Žievėgraužis tipografas yra pats žalingiausias eglės liemenų kenkėjas, dažnai sudarantis masinio dauginimosi židinius Lietuvos miškuose. Pakankamas kritulių kiekis vegetacijos periodu bei vykdomos miško sanitarinės apsaugos priemonės, neleido išplisti žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židiniams eglynuose, pranešė Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius. Miško sanitariniai kirtimai kenkėjo židiniuose atlikti 781 ha plote, kur […]

Įmonės tikrins, ar jų prekės neprisideda prie miškų naikinimo

2020 11 02 Europos Parlamentas (EP) pritarė teisėkūros iniciatyvai dėl to, kad ES rinkai nebūtų teikiami su pasauliniu miškų ir kitų ekosistemų naikinimu susiję gaminiai. EP oficialiai paprašė Europos Komisijos pasiūlyti teisės aktus, kurie įpareigotų ES rinkai prekes teikiančias bendroves užtikrinti jų žaliavų kilmės atsekamumą ir išsamiai tikrinti, ar šios žaliavos nėra kilusios iš saugotinų […]

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!