Miškų būklė pasaulyje

30.07.18

Jungtinių Tautų organizacija FAO pastaruosius ketverius metus kruopščiai rinko ir paskelbė glaustą ataskaitą apie pasaulio miškus, pavyzdžiui, nustatyta, kad privatūs miškai užima tik 11% visų miškų, bendruomeniniai – 13%, o valstybiniai – 76% viso miškų ploto.

Šį kartą ataskaitoje didesnis dėmesys skirtas nagrinėjant faktorius, kaip miškai padeda pasiekti darnaus vystymosi tikslų.

Primename, kad FAO nereguliariai, tačiau maždaug kas dvejus-penkerius metus skelbia pasaulio miškų apžvalgas, kuriose be sausos statistikos apie miškų plotus, medžių rūšis ir medienos kiekius, pateikiami tokie faktai, pagal šalis, kaip pastarieji politiniai sprendimai, įtakojantys miškų ūkį ar institucijų pokyčiai.

Ataskaitą apie miškų būklę pasaulyje 2018-aisiais galima rasti čia: