Nacionalinė miškų inventorizacija Lietuvoje

2020 03 02

Praėjusią savaitę Kaune vyko Valstybinės miškų tarnybos organizuota konferencija „Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, skirta pasidalinti per ilgą inventorizacijos gyvavimo laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, miškuose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti kylančius iššūkius.

Konferencijos metu pristatyta miškų inventorizacijos istorija ir raida Lietuvoje, pasidalinta prisiminimais apie pirmuosius matavimus, vykdytus dar 1969 m., apie pirmos inventorizacijos rezultatų panaudojimą sukuriant tolesnėms inventorizacijoms reikalingus normatyvus.

Valstybinės miškų tarnybos specialistai supažindino su dabartiniu metu vykdomos nepertraukiamos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų rinkimo metodika, surenkamais duomenimis, jų patikimumu.

Pasidalinta informacija apie miško išteklių – miško ploto, medžių tūrio, bendrojo medynų našumo, negyvos medienos kiekio – pokyčius Lietuvos miškuose, medynų rūšinės sudėties kaitą, medžių būklę ir įvairius inventorizacijos metu aptinkamus medžių pažeidimus.

Konferencijos dalyvių pranešimus galima pamatyti čia:

  1. Nacionalinės miškų inventorizacijos raida Lietuvoje
  2. Miškų statistinės informacijos rinkimas ir jos kokybė
  3. Miškų ištekliai ir jų kaita
  4. Miškų biologinė įvairovė ir jų būklė
  5. Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekste
  6. Miškininkystės pamokos ir miškų inventorizacijos ateitis Lietuvoje
  7. Miškotvarka valstybiniuose miškuose šiandien ir rytoj