2020 m. medienos rinkos apžvalga

2021 07 19

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius p. Raimundas Beinortas parengė medienos rinkos apžvalgą, kuria dalinamės:

2020 m. dėl pandemijos buvo nerimastingi tiek Lietuvai, tiek visai Europai, nes, įvedus karantiną, ekonominės prognozės buvo prastos. Tačiau karantino poveikis prekybai mediena bei jos gaminiais (įskaitant popierių ir jo produktus) buvo mažesnis, nei tikėtasi metų pradžioje. 2020 m. Lietuvos užsienio prekybos apyvarta (eksportas ir importas) šiais produktais sumažėjo tik 0,6 % ir sudarė 4,81 mlrd. Eur. Teigiamas prekybos saldo per metus padidėjo nuo 1,88 mlrd. Eur iki 1,90 mlrd. Eur. 

Per metus medienos bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus) eksportas sumažėjo 0,2 % iki 3,35 mlrd. Eur. Šios šakos eksportas mažėjo lėčiau nei bendrai šalies, todėl jo dalis visame eksporte per metus padidėjo nuo 11,3 % iki 11,7 %. Didžiausią įtaką eksporto mažėjimui turėjo 27 % nukritusi išvežamos apvaliosios medienos vertė. Be to, 2020 m. mažėjo ir kai kurių kitų produktų eksportas: medinės taros – 10 %, dailidžių ir stalių gaminių – 4 %. Per 2020 m. baldų eksportuota tiek pat kaip ir prieš metus, o medienos smulkinių plokščių eksportas išaugo 26 %, surenkamų medinių statinių – 12 %, pjautinės medienos – 9 %. 

Prasčiausias eksportui buvo antras ketvirtis, per kurį išvežtų prekių vertė, lyginant su 2019 m., buvo 13 % mažesnė. Geriausias buvo paskutinis ketvirtis, kuomet prekių eksportuota už 0,91 mlrd. Eur, t.y. už 8 % didesnę sumą nei 2019 m.

2020 m. atnešė pasikeitimų ir pagrindinių eksporto rinkų geografijoje. Vokietija aplenkė Švediją ir tapo pagrindine eksporto rinka, kur prekių išvežta už 399 mln. Eur, arba už 9 % didesnę sumą nei 2019 m. Šiek tiek mažiau produkcijos parduota Švedijos rinkoje- už 383 mln. Eur. Į Norvegiją medienos bei jos gaminių eksportuota už 278 mln. Eur, ir ši šalis pakilo į trečią vietą aplenkdama Jungtinę Karalystę. Į pastarąją šalį produkcijos išvežta už 256 mln. Eur, Daniją – 233 mln. Eur, Latviją –195 mln. Eur, Lenkiją – 180 mln. Eur, Nyderlandus – 163 mln. Eur.

Bendras Lietuvos importas per 2020 m. susitraukė 9,3 %, tačiau medienos bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus) importas sumažėjo gerokai mažiau – tik 1,4 %. Todėl šios produkcijos dalis bendrame importe nuo 4,6 % išaugo iki 5,0 %. Nukritęs 2020 m. antrą ketvirtį, importas atsigavo ne taip sparčiai kaip eksportas ir trečią ketvirtį dar buvo 1 % mažesnis nei 2019 m. Ketvirtą ketvirtį produkcijos įvežta už 390 mln. Eur, t.y. už 4 % didesnę sumą nei prieš metus. 2020 m. ir toliau mažėjo popieriaus ir jo gaminių importas: jų vertė, lyginant su 2019 m., sumažėjo 6 %. Baldų importas, lyginant su 2019 m. išliko nepasikeitęs, o pjautinės medienos – padidėjo 3 %.

2020 m. medienos bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus), kaip ir prieš metus, daugiausiai įvežta iš Lenkijos – už 312 mln. Eur., t.y. 0,8 % daugiau nei 2019 m. Taip pat 5,1 % išaugo importas iš Baltarusijos ir siekė 221 mln. Eur. Per 2020 m. iš Latvijos prekių įvežta už 147 mln. Eur, Rusijos – 129 mln. Eur, Vokietijos – 106 mln. Eur, Švedijos – 80 mln. Eur, Suomijos – 68 mln. Eur, Italijos – 64 mln. Eur.

Nuo 2015 m. kasmet augęs, apvaliosios padarinės (neįtraukiant malkų) medienos eksportas 2018 m. pasiekė piką ir vėlesniais metais nuosekliai mažėjo. 2020 m. iš Lietuvos eksportuota 1774 tūkst. m³ apvaliosios padarinės medienos, arba 6 % mažiau nei 2019 m. Didžiausias medienos kiekis (493 tūkst. m³) išvežtas pirmą ketvirtį, o mažiausias (408 tūkst. m³) – paskutinį. Spygliuočių medienos eksportas, lyginant su 2019 m., sumažėjo 12 % iki 1224 tūkst. m³, o lapuočių padidėjo 12 % iki 549 tūkst. m³.

Kaip ir prieš metus, Latvija išliko didžiausia apvaliosios padarinės medienos eksporto rinka, kur išvežta 62 % užsienyje parduoto medienos kiekio. 2020 m. į šią šalį eksportuota 1092 tūkst. m³ apvaliosios medienos arba dešimtadaliu daugiau nei pernai. Lyginant su 2019 m. pasikeitė eksportuojamos medienos rūšinė sudėtis: spygliuočių medienos parduotas kiekis sumažėjo 2 % iki 796 tūkst. m³, o lapuočių padidėjo pusantro karto iki 296 tūkst. m³. Atitinkamai, spygliuočių apvaliosios padarinės medienos eksportas nuo 247 tūkst. m³ pirmą ketvirtį sumažėjo iki 166 tūkst. m³ paskutinį, o lapuočių medienos priešingai – nuo 59 tūkst. m³ pirmą ketvirtį išaugo iki 82 tūkst. m³ paskutinį.

Apvaliosios padarinės medienos eksportas į Lenkiją 2020 m. sumažėjo 11 % iki 268 tūkst. m³. Priešingai nei Latvijos rinkoje, į Lenkiją parduotas spygliuočių apvaliosios medienos kiekis didėjo (7 %) ir siekė 151 tūkst. m³, o lapuočių – mažėjo (26 %) ir siekė 117 tūkst. m3. Dėl prastų antro ir trečio ketvirčių rezultatų lapuočių medienos eksportas į Lenkiją sumažėjo 26 % iki 117 tūkst. m³. Didžiąją 2020 m. išvežtos lapuočių medienos dalį (85 tūkst. m³) kiekio sudarė beržo popiermedis. Beržo rąstų pardavimai nuo 45 tūkst. m³ (2019 m.) sumažėjo iki 28 tūkst. m³ (2020 m.).

Į Suomiją 2020 m. eksportuotas apvaliosios padarinės medienos kiekis išaugo 2 % iki 148 tūkst. m³. Kaip ir prieš metus, daugiausia į šią šalį parduota spygliuočių popierrąsčių – 133 tūkst. m³, arba 4 % daugiau nei 2019 m. Aktyviausiai eksportas vyko pirmą pusmetį, kuomet buvo išvežta 77 tūkst. m³ šios medienos. Lapuočių apvaliosios padarinės medienos eksportas 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo 12 % iki 16 tūkst. m³.

Eksportas į Švediją 2020 m. sumažėjo 25 % iki 145 tūkst. m³. Priešingai nei Suomijos rinkoje, šioje šalyje paklausesni buvo lapuočių popierrąsčiai, kurių per metus išvežta 94 tūkst. m³ (23 tūkst. m³ paskutinį ketvirtį). Spygliuočių apvaliosios padarinės medienos parduota 51 tūkst. m³, t.y. dvigubai mažiau nei 2019 m. 

2020 m. medienos eksportas į Kiniją, lyginant su 2019 m., sumažėjo daugiau nei tris kartus nuo 190 tūkst. m³ iki 59 tūkst. m³. Atitinkamai sumažėjo ir išvežamas spygliuočių rąstų kiekis iki 48 tūkst. m³. Daugiausia šios medienos išvežta antrą ketvirtį – 20 tūkst. m³, o vėliau eksportas nuosekliai mažėjo: trečią ketvirtį parduota 10 tūkst. m³, ketvirtą iki 5 tūkst. m³. Beržo rąstų eksportas nuo 13 tūkst. m³ 2019 m., sumažėjo iki 11 tūkst. m³ 2020 m.

2020 m. apvaliosios padarinės medienos importuota 261 tūkst. m³, arba 15 % daugiau nei 2019 m. Daugiausia jos – 96 tūkst. m³ įvežta pirmą ketvirtį, o mažiausia (42 tūkst. m³) – ketvirtą.

Pagrindine apvaliosios padarinės medienos tiekėja nuo pat 2018 m. išlieka Lenkija, iš kur įvežta 110 tūkst. m³ medienos, t.y. panašus kiekis kaip ir 2019 m. Daugiausiai iš šios šalies importuota spygliuočių rąstų, o lapuočių šiais metais praktiškai neįvežta. Pagal importuojamus kiekius išsiskyrė antras ketvirtis, kuomet įvežta 32 tūkst. m³ apvaliosios medienos, kitais ketvirčiais importas svyravo nuo 23 iki 28 tūkst. m³.

2020 m. iš Baltarusijos apvaliosios padarinės medienos importuota 93 tūkst. m³ arba beveik du kartus daugiau nei prieš metus. Lapuočių apvaliosios medienos importas nuo 30 tūkst. m³ 2019 m. išaugo iki 58 tūkst. m³ ir daugiau nei pusė (32 tūkst. m³) šio kiekio įvežta pirmą ketvirtį. Taip pat pirmą ketvirtį įvežta didžioji dalis (25 tūkst. m3) spygliuočių popierrąsčių, kurių importas nuo 20 tūkst. m³ 2019 m. padidėjo iki 34 tūkst. m³ 2020 m. 

Apvaliosios padarinės medienos importas iš Latvijos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 17 % iki 41 tūkst. m³. Nors importas visus metus vyko stabiliai, iš šios šalies įvežta tik lapuočių apvalioji mediena. Ketvirtą ketvirtį importuotas kiekis sudarė 9,5 tūkst. m³. 

Importas iš Rusijos 2020 m. padidėjo 12 % iki 15 tūkst. m³ ir didžiąją jo dalį sudarė beržo apvalioji mediena. Paskutinį ketvirtį šios produkcijos įvežta 2,9 tūkst. m³.