2022 m. liepos 18 d. organizuojamas webinaras visiems suinteresuotiems miškininkams ir miško savininkams

2022-07-14

🌿Valstybinė miškų tarnyba kviečia visus suinteresuotus asmenis prisijungti ir sudalyvauti interaktyviame susitikime, kuris vyks Microsoft Teams platformoje liepos 18 dieną, 9:00 – 11:00 val.

 

🌳 Tema: ŽIEVĖGRAUŽIO TIPOGRAFO PAVASARINĖS POPULIACIJOS APŽVALGA

1.     Pavasarinės žievėgraužio tipografo populiacijos gausumas.

2.     Žievėgraužio tipografo populiacijos dinamika Lietuvoje.

3.     Pažeistų eglynų plotai valstybiniuose miškuose 2021-2022 metais.

4.     Klimatinės sąlygos žievėgraužio tipografo skraidymo ir vystymosi metu.

5.     Prognozė 2022 metų antram pusmečiui.

6.     Dalyvių klausimai ir diskusijos.

 

🌲Pranešėjas: VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Grigaliūnas

🌿Kviečiame prisijungti prie Microsoft Teams susitikimo!

👉Prisijungimo nuoroda per kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį:

❗️ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai-wS9ppI_x8_rhePWjgGvSUzyT5Xqvi709_0tulNmT01%40thread.tacv2/1657623823292?context=%7b%22Tid%22%3a%22921d51c1-8cd9-4bbe-858e-0202aa639ec9%22%2c%22Oid%22%3a%2219c3abb8-13c8-46b3-a7ef-65cfc61a48f2%22%7d