Aplinkos ministerija skyrė 10 skatinamųjų stipendijų pasirinksiantiems miškininkystės studijas

2022-05-09

Aplinkos ministerija, siekdama populiarinti miškininko profesiją, skyrė lėšų tikslinėms stipendijoms. Tikimasi, kad tai padės išvengti šių specialistų trūkumo po kelerių metų.

Aplinkos ministro pasirašytame įsakyme nurodyta, kad finansiškai bus skatinami Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Miškininkystės studijų programą studijuosiantys ir į valstybės finansuojamą studijų vietą įstoję pirmosios pakopos pirmojo kurso studentai. Jiems skirta 10 tikslinių skatinamųjų stipendijų. Vienos skatinamosios stipendijos dydis – 200 eurų, jos bus skiriamos 2022–2023 studijų metams ir mokamos 10 mėnesių.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Aplinkos ministerijos užsakymu VDU Žemės ūkio akademijos atlikto mokslo darbo, kuris nagrinėjo miškų ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio prognozes 2021-2024 m. išvadas.

Jose teigiama, kad dėl darbo rinkos nelankstumo miškų ūkio įmonės ir kitos institucijos šiuo metu dar nepatiria ypatingo miškininkų stygiaus. Tačiau kardinalūs miškų ūkio specialistų, iš dalies ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir poreikio neatitikimai gali atsirasti apie 2025 -2027 m. ir tai gali neigiamai paveikti tvarų miškų naudojimą ir visą miškų ūkio veiklų grandinę.

Nustatyta, kad į Miškininkystės bakalauro universitetines studijas kasmet reiktų priimti po 52 asmenis, tačiau faktinės studentų priėmimo per pastaruosius 5 metus tendencijos nuo poreikio stipriai atsilieka. 2020 m. į šią programą buvo priimta tik 15, o 2021 m. – tik 13 studentų.