Ataka prieš privačius miškus

06.06.18

LR Seimo narys konservatorius Jurgis Razma praėjusią savaitę registravo Miškų įstatymo pataisas, kuriomis norima neleisti plėsti privačių miškų valdų, jei jos susidarytų didesnės kaip 1000 ha. Lyg to būtų maža, valstiečiai-žalieji Kęstutis Mažeika, Virginija Vingrienė, Kęstutis Bacvinka, Viktoras Rinkevičius, Audrys Šimas, Petras Nevulis, Valius Ąžuolas ir Dainius Gaižauskas (dalis jų patys būdami itin stambūs miško savininkai) šiomis dienomis registravo papildomą Miškų įstatymo pataisą, kurią norima riboti privačių miško valdų plotą iki 1500 ha.

Gal Seimo nariams bus naujiena, kad miško, kaip vienos iš kapitalo formų, įsigijimo teisė priskiriama laisvo kapitalo judėjimo sričiai, minimomis pataisomis būtų suvaržyta kapitalo judėjimo laisvė Lietuvoje, t.y. Europos Sąjungos vidaus rinkoje, o tai tiesiogiai prieštarauja Europos Sąjungos veikimo sutarčiai, pagal kurią draudžiami visi kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių bei trečiųjų šalių apribojimai.

Antra, kadangi projektuose nėra nurodyti pagrindai ar reikalavimai, dėl kurių siekiama riboti miško įsigijimo ir disponavimo teises, neaptariamas siūlomo ribojimo pagrįstumas ir poveikis asmenų teisėms (proporcingumas), siūlomas teisinis reguliavimas pažeistų  Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Priminsime, kad prieš metus kitas seimūnas, Petras Gražulis siekė įvesti ribojimus nuo 500 ha ir kurio tuomet rengtos pataisos specialistų ir teisininkų buvo negailėstingai sutaršytos, kaip nepagrįstos.

Panašu, kad Seime formuojasi neapykantos miško savininkams kupina grupelė, kuriai žalią šviesą uždegė praėjusios kadencijos metu Seimo nario A. Salamakino iniciatyva įvestas papildomas miškų ūkio veiklos apmokestinimas, sudavęs ypač stiprų smūgį privačiam miškų sektoriui. Dabar atėjo eilė dar vienam smūgiui.

Su miško valdų ribojimus įteisinančiomis Miškų įstatymo pataisomis galima susipažinti čia ir čia: