Atmintinė politikams, kas rūpi miškų savininkams

2020 12 24

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) atmintinė politikams, kurie yra patys labiausiai apleisti ir spręstini klausimai miškuose ir aplink juos:

Šalies miškingumo didinimas, savaime apaugančių žemės sklypų miškais įvedimas į miškų valstybės kadastrą su galimybe keisti paskirtį ateity;

Medienos produktų (biokuro) importo iš trečiųjų šalių ribojimas;

Socialiai neteisingo, ekonomiškai nepagrįsto, neskaidriai naudojamo, todėl nepasiteisinusio papildomo 5% dydžio  mokesčio už ūkinę veiklą miške atsisakymas;

Administracinių suvaržymų miškininkystei mažinimas;

Adekvačių, europinę praktiką atitinkančių kompensacinių mechanizmų už ūkinės veiklos ribojimus ir kanopinių žvėrių  padarytos žalos jauniems miškams, įteisinimas;

Lankymosi ne savo privačioje miško valdoje sąlygų griežtinimas;

Maksimalios privačios miško valdos ploto ribojimo atsisakymas;

Miškininkystės veiklų, kuriomis didinama miškų vertė, tokių, kaip ugdomoji medžiapjūtė ir ekosisteminių paslaugų paklausa, skatinimas.