Biržių identifikavimas nuotoliniu būdu

2021 02 08

UAB „Via GIS“ atliko 2019 metais šalies miškuose vykdytų biržių identifikavimą panaudodama nuotoliniais metodais surinktą informaciją, t.y. 2019 ir 2020 metų sausio mėnesių Europos kosmoso agentūros atviros prieigos Sentinel-1 sintetinės apertūros radaro ir Sentinel-2 multispektrinius palydovinius vaizdus, praneša Valstybinė miškų tarnyba.

Projektas unikalus tuo, kad pirmą kartą miškininkystės praktikoje duomenys apie šalyje vykdytą medžiapjūtę, jos vietą (lokaciją), iškirstos biržės plotą ir konfigūraciją surinkti ne tradiciniais antžeminiais matavimais, bet dešifruojant žemės dangos vaizdus, gautus iš kosminių palydovų. Toks metodas taip pat leido, nepriklausomai nuo valstybės institucijų vykdomos medžiapjūtės kontrolės, įvertinti ir palyginti situaciją. Atlikus biržių identifikavimą, sudaryta kirtimų GIS duomenų bazė kartu su statistinėmis suvestinėmis.

Nustatyta, kad per 2019 m. biržių plotas sudarė 15 631 ha (~0,71 proc. bendro šalies miško žemės arba ~0,75 proc. medynų ploto), biržių skaičius – 9 516 vnt. Pagal miškų nuosavybę 56 proc. identifikuotų biržių nustatyta valstybiniuose, 44 proc. – privačiuose miškuose. Pagal miškų grupes didžiausią identifikuotų biržių ploto dalis (94 proc.) buvo IV miško grupėje.

Atkreiptinas dėmesys, kad šalyje taikomi teisės aktai nenumato miško savininkams prievolės deklaruoti apie atliktą medžiapjūtę. Leidimas medžiapjūtei gali būti ir išduotas, tačiau ją atlikti nėra privaloma. Todėl, Valstybinės miškų tarnybos specialistai biržių ribas šiuo metu gali nustatyti, tik realiai apžiūrėję jas vietoje.

Nustatyta, kad bendras biržių plotų skirtumas tarp identifikuotų distanciniais metodais ir natūroje faktiškai esančių, apmatuotų kontroliniais matavimais, yra apie 5 proc. Atskirais atvejais biržių plotų skirtumai viršija šį dydį. Tai priklauso nuo biržių ploto, jo konfigūracijos, medyno tipo, palydovinio vaizdo kokybės. Daugiau plotų neatitikimų nustatyta mažesnėse nei 0,5 ha biržėse, kurių ribos dėl susidarančių greta esančių medžių šešėlių identifikuojamos žemesniu patikimumu.

Nuotoliniais metodais, pasitelkiant palydovines nuotraukas, identifikuoti 2019 m. plynai iškirsti miško plotų poligonai viešai prieinami Valstybinės miškų tarnybos miškų žemėlapyje.

2020 metais užbaigtas projektas patvirtino, kad distancinių metodų panaudojimas gali būti efektyvus būdas vykdyti medžiapjūtės stebėseną ir vertinti įvairius miško dangos pokyčius.