Deklaratyvi ES miškų strategija

2021 07 26

Europos Komisija paskelbė ES miškų strategiją iki 2030 m. Ji siūlo sodinti iki trijų milijardų naujų medžių, kurie padėtų sparčiau gaminti deguonį ir sugerti anglį, saugoti senuosius miškus, akcentuojamas tvarus miškų valdymas. Tai deklaratyvus dokumentas, neturintis jokių teisinių prievolių Lietuvai, todėl vertintinas tik kaip Europos Sąjungos viziją miškų valdyme ateinančiame dešimtmetyje.

Kadangi ES miškų strategijos tikslai yra ypač svarbūs ir turės didelį poveikį kiekvienos valstybės  ir Europos miškų politikai, Europos šalys, tokios kaip Vokietija, Suomija, Austrija, o kartu ir Lietuva, pasigedo labiau subalansuoto požiūrio į miškus ir didesnio įtraukimo į strategijos rengimo procesą, ją rengiant nebuvo atsižvelgta ne tik į Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių miško savininkų asociacijų siūlymus. 

ES miškų strategija susilaukė daug kritikos dėl per didelės skubos rengiant dokumentą, per didelio dėmesio aplinkosauginiams ir per mažo socio-ekonominiams tvaraus miškų valdymo aspektams, naujausių miškų mokslo žinių ignoravimo.

Su visą Europos Komisijos paskelbta ES miškų strategija iki 2030 m. anglų kalba galima susipažinti čia: