Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

08.05.19

LR aplinkos ministerija parengė naują įsakymo “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, kuris pakeis LR aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317, redakciją.

Įsakymas įtvirtins naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai tinkamai informuoti nebuvo, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ kartu su 168 naujai išskirtomis teritorijomis galima rasti čia:

Taip pat ministerija parengė naują įsakymo “Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“, kuris pakeis LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. D1-210, redakciją.

Visą įsakymą „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ kartu su 13 naujai išskirtų didelės apimties teritorijų galima rasti čia: