Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

2020 06 25

LR aplinkos ministerija parengė naują įsakymo “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, kuris pakeis LR aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317, redakciją.

Įsakymas įtvirtins naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai tinkamai informuoti nebuvo, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ kartu su 238 naujai išskirtomis teritorijomis galima rasti čia: